Fandom

Scratchpad

"Nad Niemnem" - Powieść realistyczna czy tendencyjna?

219,302pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Powieść realistyczna

Według definicji ma za zadanie dawać wierny, społeczno-obyczajowy obraz świata. Powieściowe, postacie są stypizowane, a ich charaktery i tło obyczajowe przedstawione są bardzo dokładnie i szczegółowo. Orzeszkowa z wyjątkową drobiazgowością opisała poszczególne dworki szlacheckie i ich wnętrza, np. pokój Anzelma czy salon Emilii Korczyńskiej (poprzez te opisy wnętrz scharakteryzowała ich mieszkańców). Działania bohaterów wynikają z uwarunkowań współczesnych oraz historycznych - występują nawiązania do niedawnych powstań i bardzo odległych w czasie dziejów Jana i Cecylii. Narrator w powieści realistycznej jest trzecioosobowy, bezstronny, opowiada o świecie zewnętrznym, ale nie wnika w psychikę postaci - jest to tak zwana narracja przezroczysta. Literaturoznawcy twierdzą, że Orzeszkowa stworzyła wręcz ideał realistycznej powieści pozytywistycznej.

Powieść tendencyjna

Nazywana jest powieścią z tezą, od powieści realistycznej różni się tym, że najważniejszym celem, któremu podporządkowane są wszystkie inne, jest udowodnienie pewnej tezy. Teza taka jest zwykle założeniem politycznym lub ideologicznym, aktualnym w danym czasie. Bohaterowie powieści tendencyjnej są wyraźnie podzieleni na dobrych i złych; ich postępowanie nie budzi także żadnego zdziwienia.


AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Pozytywizm
Pozytywizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia