FANDOM


Powieść realistyczna

Według definicji ma za zadanie dawać wierny, społeczno-obyczajowy obraz świata. Powieściowe, postacie są stypizowane, a ich charaktery i tło obyczajowe przedstawione są bardzo dokładnie i szczegółowo. Orzeszkowa z wyjątkową drobiazgowością opisała poszczególne dworki szlacheckie i ich wnętrza, np. pokój Anzelma czy salon Emilii Korczyńskiej (poprzez te opisy wnętrz scharakteryzowała ich mieszkańców). Działania bohaterów wynikają z uwarunkowań współczesnych oraz historycznych - występują nawiązania do niedawnych powstań i bardzo odległych w czasie dziejów Jana i Cecylii. Narrator w powieści realistycznej jest trzecioosobowy, bezstronny, opowiada o świecie zewnętrznym, ale nie wnika w psychikę postaci - jest to tak zwana narracja przezroczysta. Literaturoznawcy twierdzą, że Orzeszkowa stworzyła wręcz ideał realistycznej powieści pozytywistycznej.

Powieść tendencyjna

Nazywana jest powieścią z tezą, od powieści realistycznej różni się tym, że najważniejszym celem, któremu podporządkowane są wszystkie inne, jest udowodnienie pewnej tezy. Teza taka jest zwykle założeniem politycznym lub ideologicznym, aktualnym w danym czasie. Bohaterowie powieści tendencyjnej są wyraźnie podzieleni na dobrych i złych; ich postępowanie nie budzi także żadnego zdziwienia.


AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Pozytywizm
Pozytywizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.