FANDOM


En física i química, àtom (del llatí atomus, i aquest del grec άτομος, indivisible) és la unitat més petita d'un element químic que manté la seva identitat o les seves propietats i que no és possible dividir mitjançant processos químics. El concepte d'àtom com bloc bàsic i indivisible que compon la matèria de l'univers ja va ser postulat per l'escola atomista en l'Antiga Grècia. No obstant això, la seva existència no va quedar demostrada fins al segle XIX. Amb el desenvolupament de la física nuclear en el segle XX es va comprovar que l'àtom pot subdividir-se en partícules més petites.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.