FANDOM


Õigussotsioloogia

sõnastik, mis on loodud üliõpilaste poolt

Siia tulevad järgmised artiklid:

õigussotsioloogia aine

õigussotsioloogia Eestis

loomuõigus

Hugo Grotius (1583-1645)

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1704)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Montesquieu (1689-1755)

Gustav Hugo (1764-1844)

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861)

ajalooline koolkond

Henry Maine (1822-1888)

utilitarism

Jeremy Bentham (1748-1832)

Rudolf von Jhering (1818-1892)

õigus (õiguse erinevad definitsioonid)

moraal

tava

sotsiaalne norm

sanktsioon

õigusnorm

väärtus

sotsiaalne roll

sotsialiseerumine

sotsiaalne institutsioon

õiguse funktsioon

õigusnormi efektiivsus

varjatud normilooming

õigusteadvus (k.a. Eestis läbiviidud uuringud)

õiguskäitumine (k.a. Eestis läbiviidud uuringud)

õiguslik sotsialiseerumine (k.a. Eestis läbiviidud uuringud)

Emile Durkheim (1858-1917)

Sotsiaalne solidaarsus (Dürkheim)

Max Weber (1864-1920)

Ratsionaalsus (Max Weber)

Poliitiline domineerimine (Weber)

Ratsionaalne ja irratsionaalne õigus (Weber)

Formaalne ja materiaalne õigus (Weber)

Weberi õiguse klassifikatsioon

Karl Marx (1818- 1883)

Baasi-pealisehitise mudel (Marx)

Marksistlikud perspektiivid õigussotsioloogias

Pashukanis (1891-1937)

Sotsioloogiline jurisprudents

Roscoe Pound

Õigusrealism

Kriitiline õigusteadus

Feministlik õigusteadus

Struktuur-funktsionalism

Niklas Luhmann

Õiguse autopoieetiline teooria

Donald Black

Õigussotsioloogia postmodernistlikud teooriad

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.