FANDOM


אנשים מתקשרים עם אחרים בתקשורת מתווכת מחשב מעל 20 שנה, ועדיין ההשפעות של תקשורת כזו על האינדיבידואל, בפאן האישי ובפאן החברתי טרם ברורות עד תום. המחקר על הפאן החברתי של האינטרנט עדיין בחיתוליו ומה שאנחנו יודעים, ומה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, על ההשפעה של תקשורת און-ליין הוא מוגבל מאוד. בפרק זה דנים החוקרים בממצאים המרכזיים של חקר תהליכי און-ליין של קבוצות, ביטויי האני (the self), ויחסים בין אישיים באינטרנט. האספקטים הייחודיים של האינטראקציות באינטרנט תלויים במטרות, המוטיבציות ומאפייני האישיות של המשתמש, תוך התחשבות בהשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות. לאנשים יש סיבות ומוטיבציות להשתמש באינטרנט בדיוק כפי שיש להם סיבות ומוטיבציות להשתמש באמצעי תקשורת אחרים. בטקסט זה מתמקדים החוקרים בשלושה משתני אישיות שונים שמתקשרים עם התכונות הייחודיות של תקשורת באינטרנט: בדידות וחרדה חברתית, מגוון ביטויי ה"אני" ברשת, ומוטיבציות לשימוש באינטרנט. אנשים הסובלים מחרדה חברתית או אנשים ביישנים בדרך כלל מתקשים ליצור קשרים חברתיים ולכן בדרך כלל חרדה חברתית ובדידות הולכים יחד. אנשים הסובלים מחרדה חברתית לא רק חשים פחות מקובלים מאשר חבריהם הלא חרדים אלא שבעצם הם אכן פחות מקובלים. המצבים החברתיים היכולים ליצור תחושות של חרדה חברתית (הצורך לענות בו במקום ושיחה עם מישהו פנים אל פנים) נעלמים שמדובר בתקשורת און-ליין. אפשר לצפות, אם כן, שתקשורת און-ליין תמקם אנשים מופנמים בעמדה שווה לשאר, וכך תאפשר להם אינטראקציה יותר נוחה ופחות ריסון או איפוק הדרושים במצבי פנים אל פנים. האינטרנט הוא זירה מתאימה ליחידים להביע את העצמי שלהם, במיוחד הללו שנוטים לא לעשות זאת בחיי היום יום שלהם. שנים מהמאפיינים של האינטרנט מקלים במיוחד את הביטוי העצמי. ראשית היכולת להיות אנונימי באופן יחסי באינטראקציות המתקיימות און-ליין. אפשרות זו מאפשרת חופש יחסי ושחרור בקשרים של אדם און-ליין לעומת אלו בעולם האמיתי. הפוטנציאל של אינטראקציות אנונימיות הוא לחשוף את אותם החלקים באישיות בפני שותפים לשיחה, אותם חלקים שעקב הפחד האדם לא נוטה לחשוף. האספקט השני של האינטרנט היא היכולת למצוא יחסית בקלות אנשים שחולקים איתך חלקים חשובים באישיות כגון: העדפות מיניות, תחביבים וכדומה.

מסקנות ברור שיהיו מעט מאוד מצבים בהם אין יוצא מהכלל בכל האמור למשתמשי אינטרנט. אנשים לא מושפעים בצורה פסיבית מטכנולוגיה אלא מעצבים ומשפיעים עליה ואותה בצורה אקטיבית (כפי שנידון בתיאורית ה-Actor network). לא כל האינטראקציות באינטרנט נוצרות באותה הצורה, הקונטקסט חשוב, ולא כל משתמשי האינטרנט מתנהגים באופן זהה. ההבדלים של היחיד בדרך כלל מתקשרים עם הייחודיות של התקשורת האלקטרונית ובכך יוצרים את ההבדל, לעיתים המכריע, בתקשורת און-ליין.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.