Fandom

Scratchpad

בהתחשב באינטראקציות - ביטויי ה"אני" באינטרנט

212,804pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

החוקרים, במחקר הנוכחי, יוצאים מנקודת הנחה, שההשפעה החברתית של תקשורת מקוונת לא מוצתה מחקרית, וכי קיימים עדיין לא מעט תחומים אפורים בשדה המחקרי הזה. במחקר זה מתמקדים החוקרים בשלושה משתני אישיות שונים שמתקשרים עם התכונות הייחודיות של תקשורת באינטרנט: בדידות וחרדה חברתית, מגוון ביטויי ה"אני" ברשת, ומוטיבציות לשימוש באינטרנט. החוקרים כי האינטרט אינו משפיע השפעה אחידה על כל המשתתפים בו, וכי כל משתמש מסגל לעצמו את התכונות הרלוונטית מהמדיום. הדיפנציאציה בין המתמשים היא זו שיוצרת את ייחודיותו של המדיום ככלי לאינטראקציה בין-אישית ולביטוי "האני" השונים ברשת.

Also on Fandom

Random wikia