FANDOM


מטרת המחקר

החוקרת משתמשת בתיאוריית "המפעיל הרשתי" על מנת להסביר את את השימוש הביתי באינטרנט. לפי תאוריה זו, טכנולוגיות ומכשירים מייצגים רשתות אלמנטים, אנושיים וגם לא-אנושיים. סובייקטים, או משתמשים, יוצאים מרישות האלמנטים השונים בסביבתם, כולל חפצים טכנולוגיים .פעילות ופסיביות, חופש וקביעות – כולם מפוזרים מעבר לרשת.

החוקרת מיישמת גישה זאת להתפלגות האינטרנט, טכנולוגית תקשורת יוצאת דופן שמשכה אוכלוסיית משתמשים ענקית בשנים האחרונות. היא מדווחת על תוצאות מחקר שהתמקד על אינטגרציית האינטרנט לחיי יום-יום של משתמשים רגילים שמתקשרים עמה מהבית. מטרתה היא לתאר את רשתות המפעילים שמבטיחים התקשרות – או במובן קונסטרוקטיבי יותר, "סטביליזציה" של השימוש.

המחקר

בכוונת מחקר זה לעקוב אחר השימוש בטכנולוגיה כדי לתפוס את הפעילויות היום-יומיות הכוללות את האינטרנט. שיטות איסוף הנתונים כללו ראיונות לעומק וביקורי בית אצל עשרים משפחות במעמד התחתון-בינוני באזור וונקובר בשנים 1998 ו-1999. תהליך המחקר כלל ארבעה רכיבים:

1. ראשית, ראיון אישי מתוכנן בו המרואיינים התבקשו לספר סיפורים קצרים המתארים איך הם "אימצו" את האינטרנט.

2. שנית, ביקור בסביבת המחשב והמרחב הקשור לאינטרנט בבית של המרואיין.

3. שלישית, טיול ב"מרחב המחשב" הנוצר ע"י הרגלי שימוש האינטרנט: בדיקת תיקיות הנשמרות במחשבי המשתמשים או ע"י מספק השרות. תיקיות אלה כוללות בדרך כלל סימניות, פנקסי כתובות, ליבות דואר,וכול'. טכניקה זאת אפשרה לי לבחון את "החפצים האלקטרוניים" המיוצרים ע"י המשתמשים כאשר הם נכנסו ותמרנו את החומר שהוציאו מהרשת. חשוב לציין שבטיול זה הייתי מודרכת ע"י המרואיינים שלי שהסבירו את משמעות וחשיבות החפצים הדיגיטאליים שנמצאו בזיכרון המחשב.

4. רביעית, ראיון קבוצתי קצר עם משפחות המרואיינים בו הם התבקשו לדון על שימוש האינטרנט בבתיהם.

אוכלוסיית המחקר

בסך הכול, נעשו 20 ביקורי בית. עשרים ושניים מרואיינים מרכזיים (11 גברים ו-11 נשים) ושבעה חברי משפחה נוספים רואיינו. קבוצה זאת כללה אנשים בעלי תכונות סוציו-דמוגרפיות שונות. הניסיונות שלהם בשימוש באינטרנט השתנה משנה אחת לשמונה שנים, עם ממוצע של שלוש שנים. לרוב חברי הקבוצה ההכנסה למשפחה הייתה צנועה: בין 20,000CAN$ עד 50,000CAN$ לשנה. (שלוש משפחות בעלי הכנסה שנתית בין 50,000$ ו-100,000$ היו יוצאי דופן ומשפחה אחת בעלת הכנסה שנתית של יותר מ-100,000$). משתתפי המחקר באו ממעמד כלכלי נמוך יותר מהמעמד הבינוני המסודר שבדרך כלל מתייחסים למחשבים ביתיים ושימוש באינטרנט בזמנים אלו (1998-1999).

ממצאים: המחשב כמתווך טכני

 • המחשב הוא האלמנט הראשון שמצא מקום בבית של המשתמש העתידי. הוא בדרך כלל הגיע לשם כתוצאה מפעילות יצירתית כמו עבודה או לימודים. ברוב המקרים, הצורך להשתמש במחשב בבית דרוש באופן ספציפי ע"י ארגון מסוים או שההוצאה על הקניה הייתה מוצדקת בגלל היעילות שבשימוש בפעילויות רווחיות.
 • בקבוצה השנייה שנבדקה, הרצון לרכוש מחשב נגרם ע"י שיחות ציבוריות , שיחות אלו יצרו אצלם מודעות לחברת האינפורמציה או עידן המחשבים
 • בקבוצה השלישית, רכישת המחשב נגרמה כתוצאה מסקרנות בלבד ובגלל זמינות הציוד, אפילו בצורה לא מסודרת ומתקדמת.
 • למרות העובדה שהמרואיינים במחקר זה לא היו מקצוענים בטכנולוגית המידע, חלקם עברו שכנועים מצד מעביד או מקום לימודים להתחבר לאינטרנט בבית. שכנועים אלה היו חזקים יותר בקרב אלו שלמדו באוניברסיטה או מכללה. אחרים פשוט הגיעו למסקנה שיהיה נוח להעביר תיקים וחומרים בין המשרד והבית או לעסוק במחקר הקשור לעבודה או לימודים באינטרנט מהבית. המשתמשים ראו את האינטרנט בבית כדרך לשתף עבודה/חינוך וחי משפחה בצורה חלקה יותר וזה אפשר מעבר חלק יותר.
 • לקבוצת משתמשים אחרת, לא היה כמעט שום קשר בין התעניינות או מחויבות מעשית והחלטה להתחבר לאינטרנט.
 • במקרה של סוג נוסף של מרואיינים, האפשרויות באינטרנט באו מצורך אישי חזק.

ממצאים: מתווכים אנושיים

 • רכישת ידע בסיסי ומיומנות באינטרנט הם תנאים הכרחיים להתייצבות קשר האינטרנט הביתי והתמסדותו כטכנולוגיה ביתית פועלת. המרואיינים רכשו את הידע והמיומנות במצבים פורמאליים כמו קורסי אינטרנט או לימוד, או בבית בעזרת חברים או משפחה בעלי ניסיון. היה ברור שההכרות עם האינטרנט התרחשה במקום אחר, ה"ביתיות" של המדיה והאינטגרציה שלו לתוך מערכת הערכים, מטרות והרגלים של המשתמש, נגרמים לרוב ע"י חבר קרוב.
 • דמות מתווך אנושי זה הופיע בסיפורי המרואיינים בתחילה כבן אדם שמתוקף תפקידו גרם להכרות בין המשתמש והטכנולוגיה.היה זה האדם ש"התחיל לספר על האינטרנט" או שעמד על כך שהמשתמש מתקשר כדי ששניהם יוכלו להתקשר אחד עם השני.
 • בשלבים מאוחרים יותר, בן אדם זה היה מבקר בבית המשתמש (משתמש חדש) , עוזר לו או לה להתקין את הציוד, מלמד להשתמש בתוכנה, מסביר אילו אתרים מומלצים לגלישה ועוד. בסך הכול, בן אדם זה פעל כמתווך בין עולם הטכנולוגיה והעולם האישי של המשתמש החדש. אני מגדירה את תפקיד מתווך זה בבניית קשר האינטרנט הביתי כ"מומחה חם"
 • לפי הניסיון של הרבה מהמרואיינים שחקרתי, קשר האינטרנט הביתי הורכב ומוצב ע"י התחברות לאנשים המקושרים שהביאו את הטכנולוגיה החדשה להישג יד. קשר יוצא דופן בין הרשתות הטכניות והחברותיות והפך את שני סוגי הרשתות לנגישות.

ממצאים: המשתמש

 • הקשרים בין משתמשים והאינטרנט וצורות השימוש, היו תוצאות של החיזוק ההדדי של אובייקט-סובייקט ורשתות חברותיות. אפשר היה לזהות מגוון קשרי משתמש-אינטרנט שונים תלויים בכוח רשתות המעורבות והמרכזיות שקפל האינטרנט בתוכם.
 • משתמשים מסוימים שומרים על קשרים דרך שימוש מצומצם עם האינטרנט. מגוון היישומים שלהם היה צר יחסית. הם דאגו אך ורק למטרה מסוימת, שהוסתרה מאחורי הטכנולוגיה והטכנולוגיה למעשה הייתה פשוט צורת גישה. משתמשים אלה דרשו "שקיפות" בטכנולוגיה במובן שאין צורך לתת לטכנולוגיה תשומת לב מיוחדת. כישלון במציאת שקיפות כזו היה מקור לתסכול עבורם, אך משתמשים אלה לא היו מוכנים להשקיע זמן או כסף בשדרוג הציוד או המיומנות שלהם כדי לקבל את השקיפות הזאת. בעלי מחשבים ישנים וחיבורים במהירות נמוכה התרגזו על מגבלות אלו אך עמדו על כך שהציוד שלהם היה טוב למטרתם. בפשטות, לא איכפת להם ממנגנוני הטכנולוגיה.
 • עבור משתמשים אחרים, הקשר עם האינטרנט היה חזק מאוד. אנשים אלה התעניינו מאוד בטכנולוגיה ושאפו להבין איך היא עובדת, אך זה לא אומר שהם חקרו את האינטרנט למטרות עסקיות או רצו להפוך למומחי מחשבים. דרך האינטרנט הם ניסו להגיע להתעניינות בטכנולוגיה עצמה – במובן שהטכנולוגיה מייצגת דבר שמאפשר גישה לרכיבים אחרים של הרשת שלהם.
 • לסוג משתמש שלישי, הטכנולוגיה של האינטרנט והמחשב היו מרגשים

ארבעה סוגי קשרים

חוקרים הגדירו ארבעה סוגים של קשרים: קשרי התגלמות, קשרים הברתיים, קשרים של להיות אחרת וקשרי רקע:

1. בקשר התגלמות הטכנולוגיה מעוצבת בין המשתמש וסביבתו, בין הצופה והמצופה; בין העושה ואובייקט פעילותיו. רפרנט הצפייה והעשייה הוא בצד השני של הכלי או מערכת הטכנולוגיה. בקשר כזה, המשתמש לוקח את הטכנולוגיה כמעריך לגוף הנתפס או הפעיל שלו. המשתמשים האינסטרומנטאליים בקבוצת המרואיינים שלי התייחסו למחשב ולאינטרנט בצורה כזו: הם ציפו שהטכנולוגיה לא תהיה בולטת ולא תסיט את תשומת הלב או אנרגיה מעבר לה.

2. סוג משתמשים השני במחקר שלי מייצג קשר עם הטכנולוגיה שאפשר לתאר ע"י הנוסחה ההסברתית של החוקר: טכנולוגיה – עולם. לפי ההגדרה של החוקר, תשומת לב המשתמש מתמקדת על הטכנולוגיה – אך לא למען עצמו בלבד, אלא מפני שהיא הפכה למתווכת מרכזי המאפשרת למשתמש להתייחס לעולם. משתמשים אלו רואים את האינטרנט כמגדיר את העולם בתוכו הם חיים: ”עידן המחשב", "חברת הרשת".

3. קשר של להיות אחרת: בעולם האלקטרוני המשתמש מתנהג אחרת מהעולם היומיומי שלו

4. קשר אנושי-טכנולוגי , החוקר מנסה להסביר את "ההרגשות החיוביות או ייצוגיות" בהן בני אדם מתייחסים לטכנולוגיה כאל "משהו אחר". בהתייחסות זאת, Idhe רואה את הטכנולוגיות כגופים מוקדיים שיכולים לקבל את תשומת הלב הרבה שבני אדם נותנים לסוגי הטכנולוגיה "האחרים" השונים.

מסקנות

 • שההשפעות האוניברסליות והטכנולוגיות שדמינו חוקרים מסוימים הם מבנים גסים שלא תופסים את הדינאמיקה האמיתית של השחקן-רשתות הרואים באינטרנט טכנולוגיה ואת המשתמש כסובייקט. למעשה, בן אדם שנפגש עם מערכת טכנית כמו האינטרנט מתמודד עם מגוון אפשרויות ומגבלות רחב.
 • היחסים בין האינטרנט והמשתמש יכולים להישאר הכרחיים או להתפתח לתוספות יותר משמעותית ומעניינות. התקשרויות שונות אלו גורמות להרגלי משתמשים שונים ובעקבות כך למערכות הזדמנויות ואיומים שונים למשתמשים כבודדים, כעובדים, כצרכנים ואזרחים. מודעות לאפשרויות אלו וניווטן רפלקסיבית יכולה לתרום להתפתחות "חברת רשתות" אחרת.

http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.