FANDOM


מטרת המחקר

לבחון את השימושים של בני נוער באינטרנט מכמה אספקטים: כיצד הם מבלים ברשת בדרך כלל? חשיבות התקשורת עבור בני נוער? כיצד האינטרנט מתקשר לגיל הנעורים? האם באמצעות האינטרנט הם בוחנים זהויות ומה משמעות הדבר? האם בני נוער משתמשים באינטרנט ככלי רומנטי על מנת להגיע למחוזות שבלעדיו אין להם גישה? וכדומה

שיטת המחקר

החוקרים השתמשו בממצאי סקר שערך מכון PEW לחקר האינטרנט, במחקרים שבחנו את טבע השימוש ואת היקפו בקרב בני נוער ובמחק שבחן לוח מודעות אלקטרוני שבו לקחו בני נוער חלק והתלבטו עם אחרים לגבי נושאים אישיים.

ממצאים

  • 73% מבני הנוער האמריקנים בגילאים 12 עד 17 משתמשים באינטרנט
  • שימושים עיקריים באינטרנט בקרב בני נוער: תוכנות הודעות מיידיות, צפייה באתרים, מיילים, צ'טים, משחקים, קבוצות, לוחות מודעות
  • סה"כ זמן ברשת בקרב בנים ביום כ 55 דקות ובקרב בנות כ 40 דקות
  • היכרות עם אנשים חדשים ברשת נעשית לפי סדר ההופעה הבא: משחקים, צ'טים, דוא"ל, תוכנות מסרים מיידיים
  • 59% מהנמענים בתוכנות מסרים מיידים הם חברים, 23% חברים טובים, ורק 7% הם אנשים זרים לחלוטין
  • פעמים רבות בני הנוער מאמצים זהות שונה מזהותם מבחינת מגדר, גיל, עיסוק זהות וכדומה

http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.