Fandom

Scratchpad

גלישה באינטרנט בקרב אמריקאים

212,717pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

קווים לדמותו של האינטרנט בארה"ב: הכותב מציג תוצאות מחקרו של פרויקט אמריקאי שבוחן את המגמות וההיקף השימוש במדיום המקוון בקרב אמריקאים. המחקר בחן את הנ"ל בארבעה מישורים: 1. תחושת שייכות חברתית 2. קבלת מידע מקוון בנושאי בריאות 3. מילוי חובות קהילתיות ואזרחיות און-ליין 4.עיצוב האינרטנט על ידי משתמשיו

באופן כללי, ניתן לומר, כי קיימת מגמת עלייה ברוב תחומים בכל הקשור להיקף השימוש באינטרנט בנושאים שנבדקו, ויחד עם העלייה ההדרגתית, קיימת תחושה של סיפוק ואמינות בקרב המשתמשים.

אין ספק שהמחקר מעלה נתונים חשובים ומהותיים להבנת היקף התופעה התקשורתית והחברתית הזו, אך בנימה ביקורתית אוסיף ואומר, כי לטעמי שווה היה לבחון תימות נוספות שיציגו תמונה רחבה לגבי היקף התופעה.

מור חסיד 07.11.06

Also on Fandom

Random wikia