FANDOM


הכללים בדף זה יחולו על כל המשתמשים ומפעיל אשר יחסום משתמש אחר (או יאיים לעשות כן) על מנת לשנות או למחוק מידע שלא על פי אותם כללים, ייחשב כמי שחרג מסמכותו ויטופל בהתאם

במידת האפשר, רצוי לנסות קודם כל לפתור נחלוקות בין כמה שפחות משתמשים, על מנת למנוע בזבוז זמן מיותר על שיחות

מטרות ההנחיות בדף זה
א) לאפשר לכל משתמש התורם בתום לב למיזם, הרגשה כי משתמשים אחרים קשובים אליו והוא אינו מצונזר מיידית ללא סיבה מספקת
ב)למנוע הכרעה של מה נכון ולא נכון ומה ראוי ולא ראוי ב"כח הזרוע"
ג)לאפשר לקורא ליהנות משפע מידע אפשרי, תוך חשיפה למ\גוון היבטים אפשריים הקשורים במאמר, אך תוך יידועו לגבי בעייתיות העלולה להיות לגבי פרטי מידע מסויימים. זוהי גם הזדמנות להפוך את הקורא לשותף בדפי השיחה ואלי אף להופכו לכותב

לעיתים, קורה שבמאמר ישנו טקסט מסויים, אשר אחד המשתמשים סבור כי אינו נכון או אינו ראוי להופיע. ואולם, אין בשום אופן למחוק מיידית את אותו טקסט מהמאמר, אלא אם כן ברור מעל לכל ספק
כי מתקיים בו לפחות אחד מהתנאים הבאים: א)המידע הינו שטות גמורה
ב) המידע אומנם נכון אך אינו רלוונטי למאמר
ג) קיום המידע מנוגד לתוצאות החלטה רלוונטית שנתקבלה
ד) המידע כתוב באופן מוטה

בכל שאר המקרים, עד ליישוב המחלוקת, יש לסמן את הטקסט הבעייתי בצבע ירוק ולפני תחילת המאמר לשים את התבנית המתאימה המידעת את הקורא לגבי הבעייה. כמו כן, יש בדף השיחה להבהיר היטב מה הבעייה .

דרכים ליישוב המחלוקת

1)ראשית, יש לנסות ולפנות אל כותב המידע ולבקש הסברים, בהתאם לעניין, לגבי אותו מידע (כוונת הכותב, דוגמאות, מדוע הוא חושב כי המידע ראוי וכיו"ב). במידה ותוך שבוע כותב המידע אינו מחזיר תשובה בדפי הויקי, ניתן יהיה להעלות את הטקסט הבעייתי לדיון ו/או הצבעה .

2) ניתן גם לפנות לבורר מוסכם מראש על כל הצדדים, או למספר בוררים שזהותם ידועה ומוסכמת על הכל מראש ויש לקבל במקרה זהאת דעת הבורר או רוב הבוררים

3)במידה ו-2 האפשרויות הקודמות אינן מצליחות יש להעלות את הנושא לדיון ו/או הצבעה.
א) תחילה, יש לנסות ולהגיע לנוסח המוסכם על לפחות 70% ממשתתפי הדיון/הצבעה. במידה והושגה מטרה זו ישונה או יישאר הטקסט בהתאם לנוסח המוסכם, יוסר מעליו הצבע הירוק וכן ההודעה לקורא (במידה ואין מחלוקות נוספות)..
ב)בכל מקרה בו ישנו הרוב הדרוש בעד מחיקת הטקסט יימחק הטקסט ותוסר ההודעה לקורא, אלא אם ישנן מחלוקות נוספות
ג) בשאר המקרים ישונה הצבע מעל הטקסט לצבע חום ובתחילת המאמר תופיע תבנית המיידעת את הקורא לגבי חילוקי דעות אשר לא נפתרו, תוך הבהרה בדף השיחה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.