FANDOM


רשתות קהילתיות – מה זה ולמה?

רשתות קהילתיות הן מקבצים של שרותי אינטרנט ותוכן אשר מותאמות לקהלה המקומית. מחקרים רבים תארו ונתחו את היתרונות האזרחיים והחברתיים של השתתפות היחיד בארגונים קהילתיים. כך דיונים אינטרנטיים בתוך קהילת אזרחים יכולים לשפר במאוד את ההשתתפות החברתית והקהילתית. ההצדקה למערך חברתי כזה היא שמערכת חברתית וירטואלית מגבירה את המחויבות שלנו לקהילה בה אנו חברים. אפשרות חלופית היא שאנשים יחושו שבעצם שליחת המייל או הגלישה לאתר הם עשו את שלהם. מטרת מחקר זה היא לחקור האם וכיצד האינטרנט יכול להגביר מעורבות והשתתפות בקהילות המקומיות. אנו בוחנים את השאלה על ידי הערכה לגבי השימוש וההשפעות של 'הכפר האלקטרוני בלאקסבורג'. רשת קהילתית אשר תומכת בעיר האוניסרסיטה בלאקסבורג, וירג'יניה (אוכלוסיה 47,000), ואזורים קרובים מחוזות מונטגומורי וגילס.

מתודולוגיה

אימוץ טכנולוגיה כזה יכול לתמוך במגוון חיי חברה ורשת קהילתיים, בלאקסבורג' מחוברים לרשת המקומית רוב העסקים הקהילתיים, הממשל המקומי וכל בתי הספר האזוריים. המחקר מתרכז בשימוש הביתי ובהשפעות של הרשת המקומית ושל האינטרנט. גוייסו משתתפים כיחידות משק בית. המחקר היה רב פנים והורכב מסקר דו-גיל, עם סקר אדמיניסטרטיבי שני אשר נערך בערך 12 חדשים לאחר הראשון; מחקר מעקב, שבו עקבו אחר פעילות האי-מייל והאינטרנט של משקי הבית; ומחקר ראיון, שבו בוצעה סדרה של ראיונות עם ארבעה משקי בית במשך תקופה של 12 חודשים. בסוף הפרוייקט נוצר דיון של הרשת כדי לשתף ולדון בתוצאות המחקר בתוך הקהילה עצמה.

מעקב אחרי השימוש – מה בעצם קורה שם?

המעקב היה על ידי מעקב פסיבי, כלומר ללא צורך לשנות דפדפן או שירות אי-מיילים. חיבור פסיבי אפשר לנו לעקוב אחר שימוש משקי בית של האינטרנט מבלי להשפיע אל השימוש הטבעי של המשתתפים.

מסקנות – יש עוד מה לחקור...

התוצאות שלנו מראות, שהשימוש באינטרנט יכול להגביר את ההשתתפות הקהילתית על ידי תווך הקשר בין הנטיה להיות פעיל אזרחית, לבין והפעילות עצמה של לעשות את הפעילות קלה יותר. אנשים אשר מעורבים אזרחית, מגייסים את האינטרנט למטרות אזרחיות, בדיוק כפי שמוחצנים מגייסים את האינטרנט עבור המטרות הבין-אישיות שלהם. השימוש המקומי אינו ממצה את כל אפשרויות השימוש באינטרנט. מחקר זה נועד לפתח ולעגן השערה סיבתית, אבל לא לתת הערכות מוחלטות. נחקרה קהילה אחת, אבל נאסף מגוון רב פנים של מידע, שכלל מעקה ארוך טווח, סקרים, ראיונות, ופורומים על הרשת. כמו במקרה של מדיה מוקדמת יותר, כמו הטלפון, ישנה עדות למה שאתל דה סולה פול (1977) קראה "האפקט הדואלי". האינטרנט יכול להגביר ולהחליש תקשורת בין בני משפחה, לשפר או לפורר קישורי כתיבה, ולהגביר או לחדור לפרטיות. מדיה חדשה מדגישה את מה שכבר מתרחש במשק הבית או בקהילה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.