FANDOM


נא לא לשנות תוכנו של דף זה

מבנה ההיררכיה המוצע הוא חלק מניסיון להגשים מטרות שונות של הויקיפדיה החדשה המתוכננת, ועליהן ניתן למנות:
1) יצירת אנציקלופדיה עם מוביליות ודינמיות, בה כל אחד יוכל להרגיש כי יש לאן להתקדם או לעבור, בעיקר להרשאה של מסמיך, אותה אנו נהיה מעוניינים לתת למשתמשים רבים מאוד
2)צמצום ככל הניתן של מצבים בהם החלטה העלולה לפגוע במשתמש/ים מסויים/מים תיעשה על סמך החלטת יחיד, יהיו אשר יהיו הרשאותיו
3)יצירת הפרדה ככל הניתן בין סמכויות בענייני תוכן לבין סמכויות הקשורות בטיפול במשתמשים בעייתיים
4)יצירת מצב בו אין איש היכול להיות בעל כוח רב מדיי, ובעיקר לנצל לרעה את כוחו למשך זמן רב מדיי
5)יצירת איזונים ובקרות הדדיים
6)תחושה, כי המערכת מאפשרת מדי פעם "זרימת דם חדש" 7)יצירת אפשרות של הקורא לדעת מהי הגירסה האחרונה אשר זכתה להסכמת רוב ועל ידי כך הגברת האמינות של הויקיפדיה
8)מענה רב, מעין "ביטוח" לבעיות של השחתות על ידי מתן אפשרות לקורא לפנות אל הגירסה המוסמכת האחרונה
9)הפחתת הצורך של מפעילי מערכת להילחם במשחיתים ולהקדיש זמנם למלחמה בהם ולנסות לאתרם
10)מענה רב, מעין "ביטוח" למקרים בהם משתמש הוסיף תוספות נכונות, אך ייתכן שאין מקומם בערך - או למקרים בהם משתמש הוסיף בערך פרטים השנויים במחלוקת
11)הפחתת מצבים בהם משתמש עלול לחוש כי "מזלזלים" בו, רק מפני שמשתמש בעל הרשאה גבוהה יותר מחק את תרומותו, לגביה סבור הראשון כי היא נכונה
12)צמצום מלחמות מפעילים ומלחמות מסמיכים
13)באופן כללי, יצירת אווירה של העדר כוחנות בלתי מוצדקת או ניצול לרעה של סמכויות
14)שקיפות מקסימלית
15)תחושה כללית, כי הצדק נעשה
16) דאגה למקסימום רהיטות לשונית, אמינות ונייטרליות של ערכים תוך השקעת מינימום משאבים. כל זאת באופן שלא יפגע באופיה העדכני של הויקיפדיה

מבנה ההיררכיה המוצע

מבנה ההיררכיה יתבטא בעיקרו בכמות ההרשאות שיהיו לכל סוג משתממש - עניין בעל הגדרה טכנולוגית להלן הדרגות המוצעות: רצוי, בעיקר לצרכי הצבעות המחושבות בהצבעות אשר תוצאותיהן אינן מחושבות על ידי מחשב 1)משתמשים אנונימיים, כפי שהמצב בויקיפדיה העברית כיום, לרבות היעדר זכות הצבעה כלשהי
2)משתמשים רשומים, כפי שיש להם כיום הרשאות. אולם, משתמש רשום אינו בהכרח בעל זכות הצבעה.
3)בעלי זכות הצבעה. הללו משתמשים רשומים אשר קיבלו זכות הצבעה מאחד הבירוקרטים וזכות זו לא נשללה מהם. קו מנחה במתן זכות הצבעה יהיה חודש פעילות שוטפת ומאה עריכות מאמר, אך ניתן לעכב או להקדים מתן זכות זו בהתאם לשיקול דעתו של בירוקט. אין לשלול מתן זכות הצבעה אלא ברוב קולות של בירוקרטים כפי שהדבר יפורט. זכות הצבעה תקפה לכל סוגי ההצבעות.
4)בדרגה זו יימצאו 2 הרשאות מקבילות זו לזו בדרגה, אשר אינן יכולות להתקיים אצל אותו משתמש בו זמנית. משתמשים בעלי דרגה זו יהיו בעלי זכות הצבעה בנוסף להרשאות נוספות.
א) מפעילי מערכת. הללו יוכלו לחסום משתמשים עד לפרק זמן מסוים, ומעבר לכך הסמכות היא בידי בירוקרטים, כל זאת כפי שיפורט. מפעילי מערכת גם יהיו זכאים לשחרר משתמשים וכתובות חסומים. לנוחיותם יהיה יומן תלונות אשר יוכל לחסוך מהם מעקב אחרי השחתות נושא זה יפורט בדף העוסק במנגנון ההסמכה- אפשרות א' . בנוסף לחסימות בגין השחתות מדווחות במרחב הערכים (על ידי מסמיכים, הללו יוכלו גם לחסום בגין התנהגות בלתי נאותה גם מחוץ למרחב הערכים, כפי שיפורט הדבר.
ב)מסמיכים. נושא זה יפורט במנגנון ההסמכה - אפשרות א
5)
גם בדרגה זו יתקיימו במקביל 2 סוגי הרשאות, אשר אינן יכולות להתקיים בו זמנית אצל אותו משתמש א)בירוקרטים. הללו מפעילי מערכת, אשר בנוסף לכך יהיו רשאים לחסום משתמשים לכל פרק זמן, כפי שיפורט , לתת זכות הצבעה למשתמששים רשומים (גם על דעת בירוקרט יחיד) כמו גם לשלול אותה ברוב קולות, למנות ברוב קולות מפעילי מערכת ולשלול הרשאה זו ברוב קולות כפי שיפורט וכן, לשנות שמות משתמשים (ניתן גם בהסכמת בירוקרט יחיד). על מספרם להיות תמיד אי זוגי 0אלא אם כן קביעה זו תשצתנה ברוב הדרוש). מספרם הרצוי כיום הוא חמישה, ובכל אופן לא פחות משלושה, ובהתאם לנסיבות ניתן יהיה לשנות את מספרם בתקנות. החל מתום השנה הראשונה לויקיפדיה, ייבחרו בירוקרטים בהצבעה אלקטרונית חשאית. על כך ועוד יש לפרט.
ב)רבי מסמיכים. הללו יהיו בעלי הרשאות מסמיך ובנוסף לכך בעלי הרשאות נוספות. על כך יפורט במנגנון ההסמכה - אפשרות א וכן בתקנות וחוקים העוסקים בכך.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.