FANDOM


תיאור טכני

למשתמשים מסויימים תהיה הרשאת "מסמיך".

אותם אנשים יפרסמו (בדף המשתמש שלהם) את תחומי ההתמחות שלהם, אותם תחומים בהם הם מתכוונים להסמיך.

כאשר מסמיך רואה גירסה מסויימת של ערך הנראית לו מדוייקת (מכילה רק מידע אמיתי), הוא יכול ל"הסמיך" את אותה גירסה.

ב"גירסאות אחרונות" של הערך, הגירסה המוסמכת תהיה מסומנת באייקון קטן עם חתימת המסמיך.

תמונה:גרסאות_אחרונות_עם_הסמכה

ניתן כמובן לבדוק את ההבדל בין הגירסה האחרונה שהוסמכה לגירסה הנוכחית (אולי אף להקל ולאפשר זאת בלחיצה אחת).

בתיבת החיפוש של "ויקיפדיה ב'" ניתן יהיה לבחור אם רוצים את הגירסה האחרונה של הערך או את הגרסה המוסמכת האחרונה.

יתרונות

אמינות, יכולת לבנות על האינפורמציה ללא הפצת אי דיוקים.

הבעיה בויקיפדיה הקיימת: חוסר אמת מכוון וחוסר אמת בתום לב. בויקיפדיה ההגהה היא לאחר הפרסום דבר הגורם לשגיאות להיות מפורסמות לפחות עד שהן מתגלות. באנציקלופדיה מסורתית זה אינו המצב.


  1. אפשרות להיות יותר טולרנתיים. כאשר קיים מנגנון הסמכה אפשר להיות יותר פתוחים וסבלניים כלפי עריכות הנתונות במחלוקת. ויקיפדיה יכולה להתפתח בצורה פראית ופתוחה ורק הגרסאות האמינות יהוו משהו שאפשר לסמוך עליו ממש.

זה יכול להקל מאוד על עבודת השיטור והתחזוקה ולשפר מאוד את האוירה הכללית. כמובן שגם כאן, כאשר ברור שאדם בא בכוונה ברורה (אבל ממש ממש ברורה: "כולכם זונות ולכן השחתתי 20 ערכים ופגעתי בזכויות יוצרים של עוד 39") להזיק, אפשר לחסום אותו.

אפשר להשוות את המנגנון לטיפוס הרים. אחת לכמה זמן תוקע מתפס הרים נקודת אחיזה עליה הוא יכל להסתמך. בין נקודת עגינה אחת לחברתה הוא מבצע טיפוס מסוכן. אם מטפס ההרים נופל, נקודת העגינה באחרונה, היא זאת שמונעת את נפילתו.

חסרונות

קיימות טענות שההסמכה מנוגדת לרעיונות הליברליים שעליהם הושתתה ויקיפדיה.

טענה להפחתת מוטיבציה לתרום מכיוון שהתרומות לא ייראו ע"י המחפשים גרסה מוסמכת.

וריאנטיים ופרטים לא סגורים

הסמכה מלאה והסמכה חלקית

הליך ההסמכה המלאה

ראו גם

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.