FANDOM


מחקר זה בוחן את תפקידו של האינטרנט בשינוי הרגלי הצריכה של אנשים במדיות אחרות. מאמר זה בא להראות שהמחקרים הקודמים העלו סברות שהרבה פעמים היו לא מדוייקות והתבססו על נתונים שאינם שלמים ואינם תקפים. המחקרים הקודמים הראו מה שהמאמר מכנה (casual claims), משמע, מסקנות מקריות לגבי ההשפעה של האינטרנט על חיי היומיום. לא נבדקו גורמים משמעותיים, המחקרים היו צריכים להיות מקיפים יותר ולהכיל שטחים רבים יותר בחיי משתמשי האינטרנט. החוקרים במחקר זה באו להדגים לנו שאנשים המשתמשים יותר באינטרנט צופים בטלויזיה בתדירות גבוהה יותר ולמגוון רחב יותר של מטרות מאשר אלו שלא משתמשים באינטרנט. בניגוד לכך, תוצאות אורכיות הראו שמשתמשים באינטרנט לעומת אלו שאינם משתמשים באינטרנט, ותדירות השימוש באינטרנט (לאלו שמשתמשים באינטרנט), קושרה עם הירידה בתדירות הצפייה בטלויזיה. תרומה מתודולוגית נוספת שנותן מחקר זה: הצורה בה אנשים משתמשים באינטרנט, משמעותית להשפעה שיש לאינטרנט על חייהם. המאמר חוזר ואומר שוב שהספרות בנושא ומסקנות מחקרים בעבר אינם עולים בקנה אחד (כפי שהמאמר מכנה poorly), עם הנתונים היבשים ועם המסקנות המחקריות המדוייקות והמדעיות. המינימום שמצפים ממחקר הוא להבחין בין שימושים שונים של האינטרנט: חיפוש אינפורמציה, תקשורת עם חברים ומשפחה ובידור. מאגר המידע של מאמר זה טוען שיש להבחין בשימושים שונים של האינטרנט: בי"ס, עבודה ותחביבים, מידע על מוצרים, וחיפוש אחר מידע בריאותי. יש להבחין ביניהם, יש להפריד ביניהם, לא להתייחס לשימושים הנ"ל ולמשתמשים בהם כעל מקשה אחת. גם אם נחפש מידע על פוליטיקה ו/או שאר נושאים רמי עולם באינטרנט, התוצאות כלפי החיפוש, המחפשים והתדירות שלהם יהיו שונים. http://scratchpad.wikia.com/wiki/Dalit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.