FANDOM


מטרת המחקר

מחקר זה מדווח על ממצאים מקדימים בדרכים בהם טכנולוגיית האינטרנט והמחשב השתלבו בחיי המשפחה. הפורטל המשפחתי משמש כאן ככלי לעזור למשפחות לגלות את השימוש והיישומיות של טכנולוגיית המידע בבית. פורטל משפחתי הוא תשתית מידע שמשתמשת בטכנולוגיות האינטרנט לניהול ביתי ולרשתות חיצוניות ולסיפוק הצרכים הנפשיים של המשפחה.

הבית כמרחב ביתי

הרעיון של הבית כמרחב ביתי נבחן בתחומים שונים כארכיטקטורה, אנטרופולוגיית המרחב וכו'. המושג של משפחה כיחידה חברתית-ביתית קיבלה יחס בתחומים של סוציולוגיה, ואנתרופולוגיה חברתית/תרבותית.

שתי גישות שישמשו אותנו התחום זה:

 • גישת התכנון המרחבי - שימוש במרחב לפעילויות משפחתיות שונות, עיצוב המרחב לפונקציות שחוזרות על עצמן, שימוש בפעילות לוח הזמנים ותקציב זמן המידע על חשבון ביתיות ואינטראקציה. לדוגמא: רוב טכנולוגיות הבית כוונו לשיפור היעילות של פעילויות מתמשכות כדוגמת ניקיון, הכנת ארוחה, כיבוס ועוד, וכך חסכו בעבודה או בזמן
 • הגישה לביתיות - שמה יותר דגש על המבנה החברתי של המשפחה, כוחות במערכת היחסים, נושאי שליטה, חלוקת עבודות הבית, דינאמיקה משפחתית, דאגות של הורים ואחים ומערכות יחסים. טכנולוגיות חדשות, כמו האינטרנט, הפכו את הבית למרכז קניות ומרכז תקשורת והגדילו את רשת התקשורת בין אנשים במשפחה ובין המשפחה והעולם בחוץ. התפתחויות חדשות אלו תרמו משמעותית למינוח החדש של המרחב הביתי.

מודל של מרחב ביתי ופורטל משפחתי

המרחב הביתי כולל שלושה אלמנטים עיקריים: המרחב החברתי, המרחב הטכנולוגי והמרחב הפיזי:

 • המרחב החברתי - המרחב החברתי מורכב מחברי הבית, הפעילויות המבוצעות על ידם, משך זמן פעילויות אלו, והאינטראקציה בין חברי הבית.
 • המרחב הטכנולוגי - המרחב הטכנולוגי מורכב מטכנולוגיות הבית המשובצות במרחב הפיזי וחברי הבית משתמשים בהם כחלק מהמרחב החברתי.
 • המרחב הפיזי - המרחב הפיזי מתייחס למערך הפיזי של הבית וחלקיו (מטבח, חדרי שינה, וכו').

הצטלבות המרחב החברתי והטכנולוגי יוצרת אפשרויות של רשת אלקטרונית בתוך היחידה הביתית. בשלב זה, ניתן לראות את הופעת הרשת הביתית. אנו מגדירים את הבית המרושת בשני מרכיבים עיקריים:

 1. רשת פנימית ביתית, המכילה מערכות יחסים במשפחה, חברים ומעגלים חברתיים
 2. רשת חיצונית המקשרת את הבית עם סוכנויות נוספות כדוגמת בית ספר, מרכזי קניות, עבודה/משרד, ומרכזים חברתיים/אזרחיים אחרים.

בצורה אינטואיטיבית, ניתן להעריך את השימוש בפורטל המשפחתי ככלי לרשת ביתית בגלל יכולות התקשורת.

הפורטל המשפחתי

הפורטל המשפחתי יכול להיות אמצעי בו חברי המשפחה יכולים להפעיל את הטכנולוגיה לשימוש ביתי. אולם, הרבה מאוד מהטכנולוגיות הממוחשבות נועדו לשימוש משרדי והן מקשות על יכולתנו להבין את ערך המחשב בסביבה הביתית.

רוב הפורטלים באינטרנט מכוונים לעבר הפרט. הם מספקים שירותים למשתמש היחיד, כדוגמת דיווחי מזג אויר, כלכלה, חדשות, הודעות מיידיות או אי-מייל. פורטלים אלו אינם מכוונים לעבר המשפחה. חלק מהם מספקים "תכונות קהילתיות", כדוגמת אלבומים של תמונות משפחה, או דיונים בקבוצות. אבל, אפילו כאן, מרכיבים של ממשק ופונקציונאליות מכוונים לעבר המשתמש היחיד. הם מעוצבים עם המטרה של פרטיות הגישה וממשק ליחיד. לעומת זאת, המטרה של פורטל משפחתי היא לספק למשפחה גישה בה לכל החברים תהיה גישה למאגר עם ממשק ופונקציונאליות משותפים. היו מספר מאמצים אחרונים לפתח טכנולוגיות במיוחד עבור השימוש המשפחתי, במיוחד בקונטקסט של תקשורת משפחתית.

להלן מספר שימושים של הפורטל המשפחתי:

 • הפורטל המשפחתי כתיבת דואר משותפת
 • הפורטל המשפחתי ככלי תקשורת קל
 • הפורטל המשפחתי כלוח שנה משותף
 • הפורטל המשפחתי כמארגן כלכלי
 • הפורטל המשפחתי כפתח לעולם הקניות

מתודולוגיה

איסוף המידע למחקר כולל שני חלקים עיקריים: ראיונות עומק בבתים של עשר משפחות המלווה במושג הבוחן את הפורטל המשפחתי בכדי לעורר את תגובות המשפחה. המשפחות נבחרו בכוונה להבטיח שלרובם יש ילדים בבית. זה מאפשר לנו לאסוף אינפורמציה על מגוון פעילויות רחב יותר עם צורכי תקשורת מורכבים (מאשר בית ללא ילדים). למען מטרות השוואתיות, הכללנו משק בית של גבר לא נשוי לספק ניגוד. בגלל הטבע האתנוגראפי של המחקר, השתמשנו במדגמים קטנים כדי לעסוק בניתוח עומק. למרות שאין ניסיון או הצדקה להכליל את התוצאות לשאר האוכלוסייה, התובנות ממחקר זה יעזרו לנו לעצב מחקר חשוב ולגלות נושאים מסוימים.

כל הליך הראיונות לקח בממוצע 120-150 דקות. הנשאל העיקרי בל בית (ברוב המקרים אישה), נשאלה באינטנסיביות על ניהול משק הבית ושימוש נוכחי במחשב. לאחר כוונת הראיון הכללית, הנשאל הציג גרסה מודפסת של ה"פורטל המשפחתי". גרסה זו עזרה לנו לעודד משתמשים לדבר בפירוט על שימושם באינטרנט למטרות אלו של גלישה, תקשורת דרך אי-מייל, קניות ברשת או קבלת חדשות. עד כאן הייתה ההקדמה לגרסה מציאותיות יותר של הפורטל.

ממצאים

בעזרת המחקר האיכותני יכולנו לפרט חמישה-עשר נושאי מפתח:, תקשורת ביתית, לוח שנה/אירגונית, כלכלה ביתית, בידור/תחביבים, עבודה, מידע/חדשות, בית ספר, מעורבות , ברתית, קניות ברשת, שירותים ביתיים, למידה, מידע קהילתי, הורים/ילדים/משפחה, מידע רפואי, שיגרה יומיומית.

נושאים אלו משקפים את התדירות היחסית שהם הופיעו בראיונות ומתייחסים לדרך בה השתמשה המשפחה במחשב. הגיוון והטווח של הנושאים מראה כי המחשבים הפכו לחלק בלתי-נפרד מחיי המשפחה והם יותר ביתיים. דפוסי השימוש משתנים לפי העדפות המשפחה וצרכיה. מחקרים נוטים לציין שלושה שימושים עיקריים למחשב: תקשורת, חיפוש מידע ובידור. המחקר שלנו בהחלט מאשר תוצאות אלו. פעילויות בבתים רבים מעורבות במספר נושאים.

בשלב השני של ניתוח הנושאים אנו נכנסים לרמה עמוקה יותר לראות האם נושאים בודדים מייצגים אספקטים בסיסיים בחיי המשפחה. ההיגיון העומד כאן הוא שמאחורי מספר נושאים שחשפנו יש תהליכים יסודיים או סידרת פעילויות. לכן, אנו מזהים את התהליכים הדומים שנמצאים בפעילויות המחשב המסוימות. כאן יש רשימה של הליך כזה. פעילויות גרעין שמצאנו יכולות להשתייך למונחים של ארבע קטגוריות:

 • פעילויות מחייה
 • תכנון פעילות
 • פעילויות אקספרסיביות
 • פעילויות מתפתחות

לבסוף, כדי לסכם חלק זה יש לשאול איך תוצאות אלו משמעותיות לפורטל? תפקיד פורטל המשפחה בסט המורכב של פעילויות זה שהוא ממשק המאפשר למשפחות לתכנן אירועים; להישאר בקשר עם חברים, קרובי משפחה וסוכנויות אחרות; שומר את הרקורד המשפחתי; עוקב אחר חדשות ומבצע מגוון פעילויות המתאימות למחשב. לפורטל המשפחתי יש את הפוטנציאל להיות יחידה מרכזית העורכת בשיטתיות את השימוש במחשב הביתי – כקבוצה וכיחיד. זו נקודת מפגש של חברי המשפחה השותפים לחלל הווירטואלי. ברמה מאוד יסודית, הפורטל המשפחתי הוא פורטל ידע או תקשורת. ברמה אחרת הא מאפשר למשפחות להשתמש בו לארגון צרכיהם

ניתוח ממצאים איכותניים

תשובותיהם של הנשאלים לשאלות הפתוחות העלו מספר נושאים:

 • ממשק קלנדארי מאחד את הפגישות, שליחויות, תזכורות וחלקי הודעות. בצורה הנוכחית של פורטל המשפחה, חלקים אלו נפרדים בשטחים משלהם. תגובות המשתתפים מאוד עודדו צעד ליצירת ממשק שדומה ללוח שנה פעיל, בו המשתמש יכול להכניס ולארגן מידע יומי, שבועי, או חודשי.
 • הנשאלים הגיבו בצורה חיובית לאפשרות של גישה למשפחה, המשפחה המורחבת וחברים בלוח השנה. במילים אחרות, הפורטל המשפחתי יפעל ככלי רשת לקשר בין משפחה וחברים.
 • הייתה דרישה ליכולת לבדוק דברים כמו אירועים בלוח השנה, שליחויות, פגישות וסיום תשלומי חשבונות.
 • הנשאלים ראו בפורטל ככלי לחיסכון בזמן ועבודה
 • בחלק הכלכלי, משתמש הפורטל המשפחתי יכול להעיף מבט בחשבון הבנק, האשראי, הביטוח והמיסים. הפורטל המשפחתי רושם את כל הפעילויות הכלכליות וכאשר מגעי הזמן הוא מסמן את התאריך באדום. תגובות המשתמשים היו פושרות
 • כשהנשאלים נשאלו איפה להשתמש בפורטל המשפחה, הם הציעו מקומות בעלי תנועה ערה ובעלי נקודות פעילות חמות כדוגמת המטבח. חלק הציעו שהפורטל יהיה נייד כמו הטלפון האלחוטי.
 • . הייתה התעניינות נמוכה למידע בעל טבע מסחרי, כיוון שאנשים נטו לייחסו לספאם של הדואר האלקטרוני. אבל, לאנשים לא הפריע לקבל אי מיילים בדבר הודעות על רכישות שעשו ברשת. כמו כן, הייתה התעניינות במידע למקומות בילוי של אירועים משפחתיים פוטנציאליים, ובמיוחד סרטים.

מסקנות

מטרת המחקר היא לעצב את הפורטל המשפחתי כך שיתאים לצרכים המסוימים של המשפחה בקונטקסט של הפעילויות הביתיות והשגרתיות. נתונים נאספו מקבוצת משפחות בשני שלבים. האחד, איסוף מידע על שימוש עכשווי במחשב. שנית, הצגנו רעיונות בסיסיים ביחס לפורטל המשפחתי ואפיוניו והשגנו תגובות מפורטות וקלט ממשפחות המזוהות בנושאים הקשורים לשימוש במחשב (טבלה 9.1).

הטבע של השימוש במחשב אימת את גדילת האינטגרציה וביתיות המחשב בחיי המשפחה. לקחנו זאת בחשבון כאשר שאלנו את הנחקרים לשקול האם הפורטל ישמש להם כעזרה לניהול מגוון פעילויות המבוצעות בקונטקסט המשפחתי. נראה שהם תומכים ברעיון בבסיס של לוח שנה ומארגן אירועים משפחתי. זה נצפה כמפחית וכמשלים פעילויות המבוססות על נייר, למרות שמשפחות לא מוכנות לוותר על הנייר בקלות. זה מראה התנגדות מסוימת לסביבה הווירטואלית הביתית.

הפורטל המשפחתי נצפה ככלי שעוזר בכלכלת הבית ובשימור רישומים כלכליים. אחת הדאגות של אחת המשפחות הייתה היכן למקם את הפורטל. התשובות היו תלויות במקום בו הפעילות הכי שוקקת. אנו גם חושבים שאסתטיקת הפורטל ומיקומו צריכים להיות חלק משיקול העיצוב של הפורטל. יש פחות התלהבות להופעה העסקית. משפחות רוצות שזה ידמה לאווירה משפחתית. אזור אחד של דאגה זה שהמשפחה צריכה להיות משוכנעת שהפורטל המשפחתי הוא טוב יותר ממכשירים קיימים, דבר זה יהווה אתגר רציני כשהמושג יהיה בשימוש.


http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.