FANDOM


Google

מטרת המחקר

הפרק נשען על הממצאים שעלו מתוך פרויקט אתנוגראפי שבחן את אופן השימוש של ילדים וצעירים ברשת. כמו כן, מוצגים ממצאים מתוך ראיונות שבוצעו בתוך קבוצות עם ילדים. הפרק הנוכחי מתמקד בעיקר על הניסיון וההתנסויות הקשורות בפרטיות בחיי היום-יום.

הטענה המרכזית

נטען כי המדיה ובעיקר האינטרנט מספקים מספר אפשרויות מפתח לפרטיות, אך עצם קיומן יוזמות ממוסדות המכוונות לשמירה על ילדים ברשת, מונעות אפילו את האפשרויות המעטות שמספקת הרשת לפרטיות. ממצאים חושפים כיצד ילדים מבינים ומפעילים את רצונם בפרטיות, לרבות קשת רחבה של טקטיקות יומיומיות בהן ילידם עושים שימוש בניהול פרטיות ברשת.

שאלת המחקר

האינטרנט מגלם תפקיד גדל ומהותי בכלכלה, במקומות העבודה, בחינוך ובחיינו הפרטיים. בשנים האחרונות, נצפה במרבית המדינות המתועשות גידול מתמיד בשוק הביתי כמו גם בתחום החינוכי בכל הקשור לשימוש ברשת האינטרנט. נשאלת השאלה: מהן ההשלכות של הגישה והשימוש ברשת האינטרנט למטרות חברתית, יצירת קשרים ובכלל השפעתו על חיי היום-יום? הפרק הנוכחי מתמקד בילדים וצעירים ומנסה לבחון את השימוש באינטרנט ביחס לאבחנה בין פרטי לציבורי.

תפיסות לגבי פרטיות

 • שייהאן (2002) בוחן מחדש את מגוון התפיסות הנוגעות לפרטיות הקיימות בתרבות המערבית, כאשר במקרים רבים תפיסות אלה מעוגנות במסגרות חוקיות לרבות זכויות יסוד. אלה כוללות את זכותו של האדם להישאר לבד; הזכות לשמירה על מידע פרטי מחוץ לסביבה הציבורית; הזכות להישמר מפני שליטה של אחרים; הזכות לבחור עם מי אדם בוחר לחלוק מידע אישי; הזכות לדעת איזה מידע פרטי מוחזק בידיהם של אחרים והזכות לגישה לאותו מידע פרטי המוחזק בידי אחרים.
 • ניתן לחלק לשניים את הזכויות שזה עתה הוזכרו:
 1. האחד, שמירה על מידע אישי מחוץ לשטח הציבורי
 2. השני מתייחס לשליטה על מי נחשף או למי תהיה גישה לאותו מידע פרטי.
 • שיהאן (2002) טוענת כי מבוגרים משתנים בהתאמה ביחסם לפרטיות הן בעולם האמיתי והן ברשת. ברובו הגדול, הציבור מתעניין בנושאים של פרטיות, אך בו בזמן גם מפגין בורות גדולה בנושא.
 • למרות זאת, הדיון אודות מדיניות פרטיות ברשת, זכויות והגנה מקוונת זזו מן הדיונים הפילוסופיים ואתיים אודות פרטיות ועברו אל האיומים החיצוניים שאיתם מתמודד הפרט ברשת. למרות הפחד מן האיומים החיצוניים הקיימים ברשת, בחיי היום-יום זה נהפך ברור שאנשים מודאגים יותר משמירה על פרטיותם בתוך רשתות חברתיות. מדובר בשמירה על פרטיות מפני עמיתים, הורים או מבוגרים.

פרטיותם של ילדים ברשת

ילדים וצעירים הם לרוב בין המשתמשים הראשונים והנלהבים ביותר בטכנולוגיות תקשורת, ולרוב הם הילדים בתוך הבית שמובילים את תהליך ההפצה של הטכנולוגיה. יתרה מכך, נטען כי ילידם הם משתמשים יותר גמישים ויצירתיים מאשר מבוגרים, מאחר ויש להם פחות הרגלים וקיבעונות מאשר למבוגרים, דבר המאפשר להם תהליך של התפתחות וחדשנות לקראת שינוי.

שתי גישות בנושא:

 1. תפיסה אחת גורסת כי, ילדים הם יצורים פגיעים העוברים תהליך התפתחות קוגניטיבי וחברתי. המדיה בהיותה בעלת פוטנציאל הרסני מהווה איום על תהליך זה התפתחות זה.
 2. התפיסה האחרת גורסת כי, ילדים נתפסים כיצורים מסוגלים ויצירתיים ואף מכונים כ"מומחי מדיה", אשר כישוריהם מומעטים בערכם על ידי מבוגרים , מתוך חשש כי החברה תכשל בלספק להם סביבה עשירה ותומכת עבורם.

האינטרנט נתפס כמסוגל לספק ולענות על צרכיהם של הילדים ביחס לחינוך, תקשורת והשתתפות ,אך יחד עם זאת חשוב לעמוד על האפשרות כי האינטרנט מאפשר פלישה גוברת לפרטיותם של הילדים. הדאגה לפרטיותם של הילדים מתמקדת היום בשני איומים חיצוניים אשר קשורים בפגיעותם של הילדים:

 1. האחד, עוסק בילד כיצור תמים אשר פרטיותו יכולה להיות מנוצלת על ידי גופים מסחריים ברשת.
 2. האיום השני עוסק בילד כיצור מיני ונאיבי אשר פרטיותו יכולה להישחת על ידי גורמים נצלניים ואף פדופילים מסוכנים.

בפרק זה אני שוקלת איום שלישי על פרטיותם של ילדים. מדובר על איום שההורים מפעילים על הילדים. בעוד שההורים מודאגים מאותם איומים חיצונים הקיימים ברשת, הם מפעילים, לא במודע, איום פנימי על רצונם של הילדים בפרטיות, ובכך אף מפרים את מערכת האמון הקיימת בין ההורים והילדים.

מתודולוגיה

פרויקט זה שמטרתו הייתה לבחון את השימוש והחשיבות של האינטרנט בקרב ילדים ומשפחותיהם בפתח המאה ה-21. מדובר ב-30 משפחות ממעמד סוציו-אקונומי משתנה, הרכב המשפחה לא קבוע, מיקום גיאוגראפי לא קבוע, אך בכל משפחה היה לפחות ילד אחד בגילאי 8-16 אשר גולש באינטרנט. כל משפחה זכתה למספר ביקורים במשך מספר חודשים. בביקור שולבו ראיונות חצי מובנים יחד עם תצפיות על שימוש ברשת האינטרנט למטרת הבנת הקונטקסט של השימוש ברשת בסביבה הביתית. המחקר התיימר "להסתכל מעבר" ובכך לתת פרשנות לסטטיסטיקות אודות שימוש באינטרנט. במהלך סדרה של ביקורים, הוקדש זמן בצפייה הילדים בעוד הם גולשים, תוך התייחסות להעדפותיהם, רמת מיומנותם וכן התבוננות בסיטואציות המשפחתיות שנרקמו תוך כדי הגלישה ברשת – הפרעות מצד האחים, התייעצות עם חברים, עצות מן ההורים וכן הלאה. הניתוח כולל שילוב של החומרים שנאספו בראיונות יחד עם הביטוי שלהם בתצפיות שנערכו. תוצאותיו של מחקר זה שולבו יחד עם תוצאותיו של מחקר בריטי שכלל 14 קבוצות מיקוד, כאשר בכל קבוצה היו בין שלושה לארבעה ילדים, סך הכל: 55 ילדים. קבוצות המיקוד התקיימו בבתי ספר אשר נבחרו במטרה לכסות מגוון של משתני רקע: מצב סוציו-אקונומי, מוצא אתני, פיזור גיאוגראפי וסוג בית הספר. קבוצות הגילאים שרואיינו היו 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 17-19. נושאי הראיונות היו: שליטה ומומחיות באינטרנט; השתייכות לקבוצות מקוונות מקומיות ו/או גלובאליות; תוכן מקוון לא רצוי (דואר זבל, ספאם וכן הלאה); אזהרות בגין שימוש בטוח ברשת האינטרנט; פרטיות און ו-אוף-ליין; תפקיד האינטרנט בחינוך.

ממצאים

 • ילדים רואים ברשת ככלי לתקשר עם אחרים. תהליך התקשורת הזה אשר קיים גם בעולם האמיתי וגם ברשת, גם בסביבה הציבורית וגם בסביבה הפרטית, מאפשר מימד בחירה אשר ממסגר את הפעילות עבור הילדים.
 • ילדים מתייחסים לפרטיות ברשת כאפשרות להתבטא בטיפשות, שובבות ואף בגסות; ילדים מתנסים בזהויות שונות ברשת; ילדים מחפשים ברשת עצות לנושאים אישיים; ילדים מחפשים "לפגוש" ילדים אחרים ברשת מקצה השני של העולם או אפילו ממורד הרחוב; אך יותר מהכל, ילדים מחפשים לעסוק בתקשורת מקוונת בין חברים באופן פרטי ושלא ניתן להפרעה ולבחינה.
 • האינטרנט מאפשר לילדים רמת גבוהה של פרטיות וחופש לנהל שיחות על כל העולה על רוחם. תקשורת מקוונת מציעה אמצעים לניהול או אפילו התחמקות מאותה שיחת פנים-מול-פנים המביכה יחד עם שמירה על שליטה לאורך כל הדרך.
 • ילדים משתמשים באינטרנט כאמצעי לבחון את הזוויות השונות שבזהות שלהם. הדרך הנפוצה להשתמש במשחק הזהות הוא דרך שם מסך או דואר אלקטרוני. בעוד מרבית הילדים משתמשים בכתובת הדואר האלקטרונית המשפחתית, מרבית הצעירים כבר דורשים פרטיות גדולה יותר באמצעות תיבת דואר אלקטרוני משלהם. ילדים רבים הצהירו כי הם מחזיקים ביותר מ-8 כתובות דואר אלקטרוני, כאשר רובם מחלקים את כתובות הדואר לפי נושאים: משפחה, חברים, לימודים וכו'. כתובת הדואר האלקטרוני ובעיקר שם המסך בחדרי השיחה מאפשרים לילדים אפשרות לבטא היבטים בזהות שלהם שאינה מקבלת ביטוי בחיי היום-יום.
 • ילדים רבים מתנהלים ברשת לבדם, ללא רצון או צורך באחרים. עם זאת, במקרים רבים ילדים חולקים את חוויית הגלישה והצ'יטוט עם חבריהם.
 • תיבת דוא"ל נחשבת כמערכת של קודים לשוניים בפני עצמם, אשר מכילה הרבה סלנג ושפת רחוב. צעירים משנים את סגנון הכתיבה שלהם בהתאם לנמען. השימוש בסגנון הכתיבה המיוחד הזה במיילים מאפשר מצד אחד תקשורת יעילה בין חברים, ומצד שני, פרטיות מפני ההורים.
 • ילדים מגיעים מרקעים שונים אך חייהם האמיתיים ואלה המקוונים שונים האחד מהשני באופן מהותי.
 • כאשר ילדים גולשים באינטרנט הם אולי מבצעים זאת בסביבה פרטית, אך בדומה לטלוויזיה, האינטרנט מכניס את העולם החיצוני פנימה. הדבר מאפשר אין ספור של הפרעות. מדובר ב"הפרעות" בעלות תוכן פורנוגראפי אשר הורים רבים מנסים לחסום וילדים רבים מנסים לחפש. קשה מאוד להעריך את רמת הסיכון בתחום הזה. מובן מאליו שרמת החשיפה לאתרי פורנו עולה וילדים רבים כבר נחשפו לאתרים אלו. ההנחה כי חומר פורנוגראפי פוגע בילדים הוא אחד מעמודי התווך של הרגולציה הלאומית וזו הביתית בכל הקשור לשימוש ברשת.
 • הממצאים העוסקים במה ילדים עושים או אומרים ברשת מצביעים על סדרה של "שימושי פרטיות": תחושה של שליטה; קבלת עצה בנושא אישי; העדר השגחה מבוגרת; העדר מבוכה הקיימת בשיחות פנים-מול-פנים.
 • ספרות מחקרית העוסקת בתיווך הורי על השימוש במידה מעלה מספר אסטרטגיות ביחס לטלוויזיה: הכוונה מגבילה, הכוונה הערכתית והכוונה שיחתית. יחס לטלוויזיה נראה כי מרבית התייחסו להכוונה הערכתית ולהכוונה שיחתית. מסתמנת גישה חדשה ביחס לאינטרנט, מאחר ומרבית ההורים אינם חולקים את קשר עם ילדם ביחס לשימוש באינטרנט. עם כי נכון להיום, מרבית ההורים דוגלים באסטרטגיית ההכוונה המגבילה: הכנסת סיסמאות, בניית חומת אש, חסימת אתרים, מעקב אחרי הילד, מיקום המחשב במקום מרכזי בבית ועוד. מיותר לציין, כי הילדים מתקוממים ומתמרדים כנגד פעולות אלה שננקטות על ידי הוריהם, מאחר ומדובר בפגיעה באחד מן הערכים המקודשים להם ביותר – הרשת. כפעולת נגד מנסים הילדים להשתמש במומחיותם הגדולה כדי לנטרל את אמצעי המעקב שמופעלים על ידי ההורים.

מסקנות

 • אני מקווה שהצלחתי להראות כי ילדים מעריכים פרטיות, מחפשים פרטיות, ודרך האינטרנט מתמוגגים נוכח מגוון האפשרויות לבטא את הצורך שלהם בפרטיות.
 • הרגולציה ההורית אינה נועדה למנוע מן המדינה לפעול נגד אבטחת פרטיותם של צעירים ברשת, אלא כדי להמחיש את הריחוק והאי האמון בין שנוצר בין ההורים לילדים. .
 • ילדים כמו כל משתתף אחר בקשרים חברתיים יכולים וצריכים לשלוט בתנאים של ההתקשרות החברתית, וההורים הרוויחו את החובה לא רק להגן על הילדים מפני סכנות ואיומים אלא להבטיח את תפקידם כשחקני מפתח במשחק החברתי המקוון. זהו מודל חדש של הורה-ילד המבוסס על שוויון, כבוד וזכויות.

http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.