FANDOM


מטרת המחקר

מטרת מאמר זה היא לשרטט את היקף ותבניות השימוש באינטרנט בקרב אמריקנים כפי שאלו התקבלו במחקר שנערך על ידי פרויקט לחקר האינטרנט והחיים באמריקה. מבצעיו עורכים סקרים תקופתיים לגבי שימוש האמריקנים באינטרנט מאז תחילת שנות ה 2000 וניתן לקרוא עליהם בלינק המצורף. מטרת הפרויקט היא לספק מידע שאינו מוטה לגבי האינטרנט והשפעתו על החיים החברתיים של בני האדם על ידי הפקתם של דוחות מחקר הפונים לציבור הרחב, לעיתונות ולמקבלי ההחלטות. המאמר מסכם את ממצאי הפרוייקט בארבעה תחומים:

א. התחברויות חברתיות

ב. מידע מקוון על בריאות

ג. בריתות קהילתיות ואזרחיות

ד. כיצד המשתמשים מעצבים את האינטרנט

התחברויות חברתיות

בניגוד לממצאים ישנים יותר מתחילת דרכו של האינטרנט, ממצאים עקביים של מחקרי הפרויקט מראים כי האינטרנט מחזק התחברויות חברתיות במגוון דרכים. הדו"ח הראשון של הפרויקט מצא כי לרוב האינטרנט מרחיב את עולמם החברתי של בני האדם. אלו המחוברים הם בעלי קשרים חברתיים משמעותיים מאנשים שאינם מחוברים, ואפילו בהקשר זה, דואר אלקטרוני עוזר למשתמשים להתחבר למשפחתם ולחבריהם – לעיתים בדרכים שלא היו מתרחשות ללא האינטרנט. רוב משתמשי האינטרנט מדווחים כי השימוש בדואר אלקטרוני שיפר את הקשר שלהם עם משפחתם וחבריהם ושהאינטרנט הגביר את תדירות ההתקשרויות עם משפחתם וחבריהם.

מידע מקוון על בריאות

אחד הממצאים המפתיעים ביותר של מחקרי הפרויקט נמצא בשירותי הבריאות המקוונים. רבים ממשתמשי האינטרנט פונים לרשת כדי לחפש מידע על שירותי הבריאות .– בשנת 2003 62% דיווחו כי עשו זאת לאחר שנשאלו האם הם מחפשים מידע רפואי או בריאותי; בשנת 2000 רק 55% עשו זאת. חוקרי הפרויקט חיפשו גם פרטים לגבי כיצד ומדוע אנשים מחפשים אחר מידע בריאותי ברשת. למשל, יותר אנשים גולשים לחפש מידע רפואי עבור אדם אחר (54%) מאשר לעצמם (43%). הרשת הפכה גם לכלי באמצעותו ניתן לקבל חוות דעת שנייה – או לפחות, מידע משלים – על מצב מסוים. בסך הכול, 62% ממחפשי הבריאות ברשת בשנת 2002 דיווחו כי האינטרנט שיפר את האופן שבו הם מנהלים את בריאותם. מדובר בעלייה מ 50% בשנת 2000.

בריתות קהילתות ואזרחיות

הרעיון של קהילות מקוונות או וירטואליות הוא אחת ההבטחות הותיקות של האינטרנט. באמצעות לוח מודעות אלקטרוניים, שיחות במיילים וצ'אטים, רשימות תפוצה ומאפייני תקשורת רבים-אל-רבים, הייתה ציפייה שאנשים עם אינטרסים משותפים יתחברו אלה לאלה. האינטרנט הוקם בתחילתו על מנת לחבר קהילה – חוקרי אקדמיה – וככל שהרשת התפתחה החלו להיוותר קהילות של אנשים שרצו לתקשר יחד למרות המרחק הרב ביניהם. קהילות מקוונות אפשרו לאינדיבידואלים אפשרויות חדשות, העניקו חיים חדשים לקהילות מרוחקות, שיפרו עצמאויות דמוגרפיות ואף שיפרו פעילויות ממשלתיות. מחקרי הפרויקט בחנו קהילות מקוונות והשפעתן הישירה והעקיפה על התחומים הבאים: 1. פעילות קהילתית כללית מקוונת 2. מעורבות פוליטית 3. ממשל מקוון

כיצד המשתמשים מעצבים את האינטרנט

משתמשי האינטרנט מעצבים את הרשת, הם לא רק צורכים מידע מקוון. הנטייה של חלקים ממשתמשי האינטרנט לפרסם מידע מקוון, אם באמצעות תמונות או קבצי קול, מצביעים על החשיבות של האינטרנט ככלי יצירתי ולא רק ככלי להעברת מידע בדוא"ל ובפורומים. האינטרנט הוא בפירוש דו-סטרי לרבים, במיוחד לאלו שיש בידם חיבור בפס רחב. הדבר מעיד על כך שהרשת פתוחה ובאמצעות העלאה מהירה יעריכו זאת משתמשים רבים, בעיקר אלה עם נטייה יצירתית.

http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.