FANDOM


מטרת המחקר

מחקר זה מתאר את השינוי הקיצוני בדרכי הארגון של האינטראקציה החברתית של המתבגרים, בהשוואה לדור של הוריהם. המשמעת שנכפית ע"י טלפון משפחתי משותף – שנלווה אליה כעס ההורה שילדו קיבל שיחה באמצע הלילה – הוחלפה, בחצי העשור החולף, בטכנולוגית-תקשורת שנשלטת ע"י המתבגרים עצמם.

הרציונל למחקר

עבודה זו תבחן את הדרכים שבהן הטלפון הנייד השפיע על מערכות יחסי הכוחות בין מתבגרים לבין הוריהם מצד אחד, וחבריהם מצד שני. אחד הנושאים העיקריים שקשורים לשנות ההתבגרות הוא השחרור מההורים וביסוסה של זהות עצמאית אצל המתבגרים. במובנים רבים, קבוצת השווים מהווה מעין מיילדת בתהליך, בכך שהיא מספקת עבור המתבגר מסגרת שבה יוכל לבחון רעיונות, לנסות זהויות שונות ולבחון את המגבלות וההזדמנויות שטמונות בעולם המבוגרים.

תפקידו של הטלפון הנייד

נראה כי גישה לטלפון נייד מובילה לשתי דרכים. מצד אחד, היא יכולה לעזור לפרט לפתח מערכות יחסים חברתיות בתוך קבוצת השווים.הגישה הרחבה והקלה של המתבגרים לטכנולוגית-תקשורת מודרנית ממקמת אותם בתפקיד של צומת ברשת החברתית, ולכן הגישה שלהם להשפעה בקבוצת השווים הינה דינאמית למדי. מצד שני, המכשיר עשוי לכוון את תשומת הלב הרחק מהאינטראקציה החברתית המתרחשת באותו מקום עם המשפחה ולכן להפחית את הפוטנציאל להתאחדות סביב סולידאריות ריטואלית.

באשר לשימוש, הודעות SMS או הודעות טקסט סיפקו למתבגרים צורת אינטראקציה, שהם אימצו ועיצבו על פי מטרותיהם. בעוד שחלק מהבוגרים הצעירים והמבוגרים משתמשים בסוג זה של תקשורת, המתבגרים ברובם הם אלו שאימצו את הודעות ה-SMS והפכו אותן לצורה חיה של אינטראקציה. העלות הנמוכה-יחסית של המערכת, המשיכה ליצור צורות חדשות של סלנג והיכולת האסורה-במקצת לשמור בשקט על קשר עם חבר, למשל במהלך שעות הלימודים או באמצע הלילה תרמו יחד לפופולאריות של המערכת.

שיטת המחקר

במרבית הניתוח נסתמך על חומר של קבוצות מיקוד, המתאר את מצבם של מתבגרים נורבגיים והוריהם. קבוצות המיקוד נערכו ב-1999. בערך 40 מתבגרים, 20 אנשים בגילאי 19-23 ו-20 הורים נכללו ב-10 קבוצות מיקוד נפרדות. נערכו 4 קבוצות מעורבות של מתבגרים בנים ובנות יחד, קבוצה אחת של בנות מתבגרות בלבד וקבוצה אחת של בנים בלבד. לבסוף, נערכו שתי קבוצות עם מתבגרים בקבוצת גיל מאוחרת יותר ושתי קבוצות של הורים למתבגרים. תמלילי הקבוצות נוצרו ונותחו באמצעות תוכנת ניתוח-טקסט, שאפשרה לבצע קטגוריזציה של חלקים בטקסט. על בסיס הקטגוריזציה הראשונית החומר נבחן מחדש כדי לזהות את הנושאים הרלבנטיים לעבודה זו.

ממצאים

  • באשר להיבטים האינטגרטיביים של הטלפון הנייד, המרואיינים המתבגרים סברו כי זה חשוב להיות זמין להורים וליידע אותם היכן הם נמצאים.
  • . בעוד שהורים משתמשים במכשיר באופן אינסטרומנטאלי, הרי שמתבגרים עושים בו שימוש יותר אקספרסיבי
  • שיכולת ההורים לדרוש את תשומת הלב של הילד אינה מתקבלת תמיד בפתיחות ושהמתבגרים מעדיפים אינטראקציה בתוך קבוצת השווים, שם השפעתם זוכה לשליטה רחבה יותר.
  • האינדיבידואליזציה של הטלפון הנייד מייעלת את האינטראקציה החברתית, בכך שאדם יכול להיות כמעט בטוח שהוא ישיג אדם ספציפי, ולא שיענה לשיחה אדם אקראי כלשהו מחברי הבית, כפי שקורה בטלפון המסורתי. מתבגרים מכירים בכך, לדוגמה: "זה קצת יותר קל להתקשר ל(מספר של טלפון) נייד, כשאתה יודע שרק אדם אחד עונה לו".
  • הטלפון הנייד מרחיק את האינטראקציה החברתית של הילד מהשגחת ההורים. המתבגרים שולטים בקביעת האנשים שעמם הם מדברים ויש להם יותר מקום לחלוק מחשבות ומסרים, שאולי לא יהיו מקובלים בציבור הרחב.
  • הטלפון הנייד מאפשר למתבגרים סוג של אינטראקציה ריטואלית. באמצעות האתיקה המשותפת הם יכולים להסתיר דברים שהם לא מעוניינים לחשוף בפני הבדיקה הקפדנית של הוריהם.
  • המכשיר הפיסי גם הופך למחסן לסוגים שונים של מידע אישי. הטקסט של הודעות SMS לרוב נשמר וכך מתועד התוכן של האינטראקציה. המכשיר גם מספק גישה לתא הקולי האישי. השמות שמופיעים בספר הטלפונים של המכשיר ו"היסטוריית ההתקשרויות" של אותו אדם, שמראה מי התקשר, מתי וכמה זמן הם דיברו, מתועדים גם הם. כך, לדוגמה, אם הורים משיגים גישה לטלפון הנייד של הילד, הם יוכלו לקבל נקודת מבט משמעותית על האינטראקציה החברתית שלו.
  • המכשיר גוזל תשומת לב מהחוויה המשפחתית המשותפת וכך מגביל את השפעתה. לפיכך, הטכנולוגיה עשויה ללכת כנגד הפוטנציאל של הסולידאריות והממדים ההיררכיים שנרמזים בסוג זה של מבנה חברתי.
  • זיכרון הטלפון הנייד החליף את ספר הטלפונים כמקום שבו אדם שומר מידע להתקשרויות. אם הוא אובד, משמע האדם לא יכול להתקשר לפרט שאותו הוא מחפש. פונקציה זו יכולה גם לשרת כדרך לכמת פופולאריות ויוקרה. כלומר, המכשיר מספק מדד קל להשוואה כדי לאמוד את ההערכה החברתית של האדם.
  • הטלפון הנייד, כאובייקט פיסי, משמש בעצמו כדרך להפגין ידע על האופנה הנוכחית וכך לצבור סטאטוס והשפעה.

http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.