FANDOM


מאמר זה מציג מחקר המשלב בין רעיון טכנולוגי חדש ובחינת השימוש העתידי בו במרחב הביתי. במישור הטכנולוגי מועלה כאן אפליקציה עתידית: הפורטל המשפחתי. משמע, טכנולוגיה שאמורה לשרת את בני המשפחה , בהתאם לצרכהם . החל מכלי תקשורת ביניהם, לוח שנה, מעקב כלכלי,ומידע כללי וכלה בקניות. המחקר ביקש לבחון הן את הצרכים של המשפחה והשימושים האלטרנטיבים כיום והן את תגובתם לפורטל חדשני זה. מלבד הרעיון של הפורטל המשפחתי, שבאופן אישי מאד מצא חן בעיני, עולה פה שאלה לגבי מדיום חדש והיכולת שלו להחליף מדיום קיים. שכן כל השימושים בפורטל מתבצעים היום בדרכים אחרות כגון: פתקים על המקרר, יומנים ואפילו עיתונים (כמו מידע על מזג אוויר) השאלה היא האם הפורטל יחליף את ההרגלים הקודמים? ישתלב איתם? זאת בדומה לדיסק שלקח את מקומו של התקליט או לחילופין הטלוויזיה שלא תפסה את מקומו של הקולנוע אלא מתקיימת לצידו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.