FANDOM


המאמר הוא תיאור של מחקר מסוג סקירת ספרות והוא מציג סקירה תאורטית של מידע שנבחן עד היום לגבי השימוש באינטרנט אצל בני נוער.תוך ניסיון לבחון את ההשפעות והמרכים שממלא מדיום זה וביחס למוטיבים דומיננטים בגיל זה - הבניית זהות. מיניות, בחירת בני זוג, ויחסי חברים חשוב לציין כי הצגת המחקרים שנעשו עד כה אינה רק פריסה של המידע אלא התבוננות בו תוך עיניים ביקורתיות ואיתור המידע החסר. המסקנות של המחקר הן בהתאמה להגדרות שהוצגו המהוות חלק מעולמם של בני הנוער.

המסקנות: 1. התקשורת המקוונת היא דרך השימוש הפופולארית ביותר באינטרנט בקרב בני הנוער

2. נמצא שקבוצה משמעותית של בני נוער עושה ניסויים בזהות באינטרנט, ומשתמשת בקודים l בכדי לבטא את זהותם במדיום זה.


3. מחקרים מראים כי בתחום החברתי הצ'אט והפורומים משמשים את בני הנוער בחיפוש אחר חברים, תמיכה וקשר רומנטי.

4. רוב התקשורת היא עם חברים ובני משפחה בניגוד לאמונה הרווחת.

5. מחקרים מצביעים על כך שמתבגרים משתמשים באינטרנט בכדי לדון בנושא מוצא וגזע, מין ומחלות

6. המחקר מראה שבקרב המשתמשים בתקשורת באינטרנט התפתח סוג של תרבות ייחודית.החל מקודים וכלה ביכולת קוגנטיבית של ריבוי משימות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.