Fandom

Scratchpad

સમયવન

212,812pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

સમયવન એ સમયનો એક અલગ પડી ગયેલો ટાપુ છે.

કેવી રીતે આપણે બધા સમયને અતિક્રમિ જઈએ છીએ. અને છેવટે એક બીજામાં મળી જઈએ છીએ એ જોવાનું છે.

  • એક
  • બે
  • ત્રણ

Also on Fandom

Random wikia