FANDOM


Aar 1917 den 22 december samledes mand til Kredsmötte(møte) i Finnfjords Skolehus efter forudgaaende bekjentgjøres tilstede samtlige husfædre.

Som sak forelaa vedtagelse av skoleruten samt valg av nyt tilsyn.


Sak I med hensyn til skolerutene bemærkes fra Kredsen da ruten er saaledes anlagt at vaarskolen ikke kan bli ferdig før i juni maaned anmoder mand Skolestyret om dets bistand til at lærer saa vel som barn kan faa Permision i 8 dage til Vaaranarbede i kommende aar.


Rutene vetoges i sin helhed


Sak II Valg paa Tilsyn


Valte blev:

Angell Olsen med 17st

Josefine Berg ” 6-

Larine Olsen ” 6-


Sak III da Skolehuset fremdeles ikke er istand sat finder Kredsens fædre det uforsvarligt at sende sine barn paa Skolen naar kulde og frost intaar Skulde skolestyret ikke kunde formaa Leverandören at sætte huset i stand strax Forbeholder Kredsen sig ret til at leie privathus for Kommunens regning for resten av Vinteren


Mötte(møte) hævet


Emil Storvik

Hansine Olsen

Ole Andersen

Ole Meyer Karlsen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.