FANDOM


Fra Moskva.

Som bekjendt har ”Lerken” ha tgode telegrafiske forbindelser med via Haparanda men paagrund av overvektig telegrafisk sladdertyngde, har stolpe og traade av de sværeste kalibre som under krigen kunde presteres ikke veret motstandsdyktige, og linjebrud har hört til dagens orden, og paagrund av den fortvivlede ökonomi i Rusland har ”Lerken” maattet overta utgiftene angaaende vedlikehold av forbindelsen, hvilket har belöbet sig til svimlende summer.

Dog redusertes belöbet betydelig, da en velvillig bondemann Hr. Smith, overtok stolpekjöringen, med sin röde velvokste og fuldhaarede Muldvarp av premiert Tip-top-oldefar, ind gjennem Finlands ödemarker.

Dette medförte dog svære strabadser, saa baade ”Smiths” og ”Muldvarpens” lövemot, var mangengang sat paa den hardeste pröve.

Thi baade miner og helvedesmaskiner var utlagt av Rödegardisterne, paa Deres tornefulde vei, og resultatet blev at den langhalede muldvarp maatte hinke sig hjem til Norge paa et masiva træbein, heldigvis kunde dette forkastes efter nogen maaneders ophold paa Fuglehuks vanförehjem.

Muldvarpen har nu lykkelige dage, den har pension og kan faa det imake. Hr. Smith har faat navnet ”Lorden”, og er tildelt et haassebondsorden. Gjennem den nu ferdige höispendt lie er til ”Lerkens” redaktion indlöpet fölgende telegram fra Moskva.:

Store rabaldermöter angaaende valg av tilsyn for ledelsen av Bolsevikene.

1. Hr Lenin fra mötet uteblir, da han entret av helgens svir.

2. Da Trotski nu skal træde av, en hæderstale smukt nu gav.

3. Han takker for det gamle aar, thi gikten har forlat hans laar

4. Hr Smith var der som hedersgjest, og taler var han jo som prest.

5. Som valgt blev kandidater tre, De skal nu Lenin efterse saa han ei faar til neste tur, han gjeppe stikke i en tur

6. Hr Smith han holdt jo lange taler, for Lenin han paa ryggen maler. Pedellen har forsvarer skapt, men Röskjeg reiser si i hast

7. Han reiser sig og stemmer i, dette er bare opegleri. Pedellen dette misforstaar og Røskjeg slemme svar de faar

8. I skjegget han sig vreden rykker, og næven han tvers gjennem bordplaten trykker. Hr Smith han faar da en fryktelig snut, og derpaa han Röskjeg render ut

9. Men Smith vil ei endnu gaa hjem, og flere saker han drager frem, for V.C. vil han en partner ha, og hr Skjur vil nok denne jobben ta

10. Tesen mötet var derved hævet, og den lure Smith sig til madammen skrævet, i utsikt stiller han hende et nyt möte, for Lenin skal for sine gjerninger faa böte

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.