FANDOM


Aar 1923 den 29 Desember avholtes Kredsmöte i Finfjordskolehus


Möte var lovlig sammenkalt og sattes av formanden


Derefter behandledes fölgende saker.


Sak I Skoleruten referertes, og vedtoges i sin helhed uten bemerkning.


” II Valg av tilsyn, valt blev (jenvalg) med 13 stm. mod 3 stm.


” III Forslag fra Finfjords skolekreds i anledning en skolefritakelse som er foretaget av læreren og delvis av skoetilsyne i felleskole(?), tilhörer Jensine Hansen Storvik og har gaaet bare 6 aar på skole, dette synes kredsen at da blir forlite skolegang og for at forebygge gjentakelse av samme forlangedes saken oversende skolestyre til avgjörelse.


” IIII Det forlangedes av skolekredsen, at anskaffe de fornödne skolepulter


Da ikke flere saker forelaa til behandling hævedes möte


Möte hævet.


Giæver Jørgensen(?). Kretsform

Olufine Meyer

Bernhard Eriksen

Angell Olsen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.