FANDOM


Aar 1925 avholtes Kretsmöte i Finfjords skolekrets. Mötte va lovlig sammenkalt og sattes av forman. Av tilsynet var alle frem möte.


Derefter behandledes fölgende saker


1 sak Referering av Skole Ruten

Rute Forslag til Storskolen

Finfjord Storskole begynner 19/1 - 31/1 2 u Do 2/3 - 14/3 2 ”

Do 13/4 - 25/4 2 ”

Do 25/5 - 6/6 2 ”

Tilsa 8 uker


Småskolen Finfjord 2/2 - 14/2 2 u

Do - ” - 16/3 - 28/3 2 ”

Do - ” - 27/4 - 9/5 2 ”

Tilsa 6 uker


2 sak Det henstilles til skolelærere fra Kretsen om at fölge Ruten så godt som mulig.


3 sak Valg av Kretstilsyn for året 1925


Valgte blev fölgende

1. Bernhart Eriksen Øijord (gjenvalg)

2. Meyer Lauveng ny

3. Joh H. Botten ”


Da der ikke fårelåg flere saker til Behanlig blev möted hævet


Gjæver Jørgensen f. t. Kretsform

Olufine Meyer

Angell Olsen

Bernhard Eriksen

Til stede var 18 kretsfædre

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.