FANDOM


Euskal Interlingua


A - B - C
a izen

 1. (maiusk A) latin alfabetoko eta berau adoptatu duten hizkuntzetako hizkia; euskal alfabetoaren lehen letra; letra horren izena: a larria; Atik Zra.
 2. ALGBR lehenbiziko quantitate ezezaguna.
 3. ato- (10-18).
 4. METROL area; azalera neurriaren sinboloa.
 5. FIS eguzki espektruaren bigarren marra beltzaren adierazgarria.
 6. FIS akzelerazioa.

a-1 aurrizki ez-; gabe

 • aldaerak: an- (h eta vokal aurrean).
 • derivazioa: agnostiko; amnesia; amoral; analfabeto; anarkia; anemia; anestesia, anestetiko; anhidro; apetalo; ateo, ateista, etc.
 • etimologia: grekera a-.

a-2 aurrizki ad- aurrizkiaren aldaera.

 • derivazioa: anormal.

Aachen [a-ˈa-xen] (G) izen berezi

ab ovo (L)

abade izen

abadesa izen

abadia [a-ba-ˈdi-a] izen

abako [ˈa-ba-ko] izen

 • aldaerak: abacus [ˈa-ba-kus], abaka [a-ˈba-ka]

abandonamendu izen

abandona(tu), abandonatze [a-ˈban-do-na] aditz

abandonu izen

abatimendu izen

abati(tu), abatitze [a-ˈba-ti] aditz

abatorio izen hiltegi.

abaxamendu izen

abaxa(tu), abaxatze [a-ˈba-xa] aditz

abazial [a-ˈba-zi.al] adjektivo

abdika(tu), abdikatze [ab-ˈdi-ka] aditz

abdikativo adjektivo

abdikazio izen

abdomina izen cf. atomen (Herr.).

abdominal adjektivo

abduktore izen (Fisiol.)

abdukzio izen (Fisiol.)

abduzi(tu), abduzitze [ab-ˈdu-zi] aditz (Fisiol.)

 • aldaerak: abduka(tu), abdukatze

Abel izen berezi

aberra(tu), aberratze [a-ˈbe-rra] aditz

aberrant adjektivo

aberrazio izen

abiogenesi [a-bi.o-ˈge-ne-si] izen

abiogenetiko adjektivo

abisal adjektivo

Abisinia izen berezi

 • Abisiniar adjektivo η izen
  • aldaerak: Abisino, Abisindar

abismal adjektivo

abismu izen

abisu izen cf. avisu.

abjektu adjektivo

abjekzio izen

abjura(tu), abjuratze [ab-ˈju-ra] aditz

abjurazio izen

 • ablativo absolutu

ablativo izen

-able atzizki adjektivo egin daiten; egitea merezi duen.

 • derivazioa: observable, admirable, portable, etc.

ablui(tu), abluitze [a-ˈblui] aditz

abluzio izen

abnega(tu), abnegatze [ab-ˈne-ga] aditz

abnegazio izen

aboli(tu), abolitze [a-ˈbo-li] aditz

abolimendu izen

abolizio izen

abolizionismo izen

abolizionista izen

abomina(tu), abominatze [a-ˈbo-mi-na] aditz

abominable adjektivo

abominazio izen

abona(tu), abonatze [a-ˈbo-na] aditz (da)

abonamendu izen

aborda(tu), abordatze [a-ˈbor-da] aditz (Naval)

abordaia izen (Naut)

abordatze izen (Naval) aborigine(ak) [a-bo-ˈri-gi-ne] izen plural

aborri(tu), aborritze [a-ˈbo-rri] aditz

 • derivazioa: aborrigarri, aborritzaile

aborrible adjektivo

aborrimendu izen

aborta(tu), abortatze [a-ˈbor-ta] aditz

abortamendu izen

abortivo adjektivo

abortu izen

aborzio izen

abradi(tu), abraditze [a-ˈbra-di] aditz

abrasio izen

abrasivo adjektivo

abrevia(tu), abrevia [a-ˈbre-vi.a] aditz

abreviativo adjektivo

abreviatura izen

abreviatzaile izen

abreviazio izen

 • abreviaziozko

abroga(tu), abrogatze [a-ˈbro-ga] aditz

 • derivazioa: abrogagarri, abrogatzaile

abrogable adjektivo

abrogativo adjektivo

abrogazio izen

abruptu adjektivo

Abruzzi [a-ˈbru-tzi] (I) izen berezi plural

Absalom [ab-ˈsa-lon] izen berezi

absent adjektivo

absenta(tu), absentatze [ab-ˈsen-ta] aditz

absentismo izen

absentista izen

absentzia izen

 • nor bere absentziaz nabarmendu

absinta izen edaria.

absintiko adjektivo

absintina izen (Kim.)

absintio izen (Bot.) asensio belar.

absintismo izen (Med.)

absolutismo izen

absolutista izen

absolutore izen

absolutorio adjektivo

absolutu adjektivo

 • ablativo absolutu
 • temperatura absolutu

absoluzio izen askespen.

absolvi(tu), absolvitze [ab-ˈsol-vi] aditz asketsi.

 • aldaerak: absolva(tu), absolvatze

absorbente¹ adjektivo

absorbente² izen

absorbentzia izen

absorbi(tu), absorbitze [ab-ˈsor-bi] aditz

 • aldaerak: absorba(tu), absorbatze
 • derivazioa: absorbu
  • -n absorbu adjektivo buru-belarri.

absorbible, absorbable adjektivo

absorpzio izen

absten(t)zio izen

 • derivazioa: abstent adjektivo η izen bozetan abstinatzen dena.

abstenzionista izen

abstina(tu), abstinatze [abs-ˈti-na] aditz *aldaerak : abstenitu, abstenitze; abstendu, abstentze

abstinent adjektivo

abstinentzia izen

abstrahi(tu), abstrahitze [abs-ˈtra-hi] aditz

abstraktu adjektivo

abstrakzio izen

abstrudi(tu), abstruditze [abs-ˈtru-di] aditz

abstrusu adjektivo

absurditate izen

absurdu adjektivo

abszedi(tu), abszeditze [ab-ˈze-di] aditz abszesu bilakatu.

abszesu [ab-ˈze-su] izen

abszindi(tu), abszinditze [ab-ˈzin-di] aditz

abszisa [ab-ˈzi-sa] izen (Mat.)

abunda(tu), abundatze [a-ˈbun-da] aditz

 • -n abundatu

abundant [a-bun-ˈdant] adjektivo

abundantki [a-bun-ˈdantki] adjektivo

abundantzia izen

 • abundantziaren adar kornukopia.

abusa(tu), abusatze [a-ˈbu-sa] aditz

 • -z abusatu
 • derivazioa: abusari, abusatzaile

abusivo adjektivo

abusu izen

ad- aurrizki -ra, -rantz (expresatzen mozioa, aldaketá, intensitate areagotzea, etc.).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.