Fandom

Scratchpad

A

219,566pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Euskal Interlingua


A - B - C
a izen

 1. (maiusk A) latin alfabetoko eta berau adoptatu duten hizkuntzetako hizkia; euskal alfabetoaren lehen letra; letra horren izena: a larria; Atik Zra.
 2. ALGBR lehenbiziko quantitate ezezaguna.
 3. ato- (10-18).
 4. METROL area; azalera neurriaren sinboloa.
 5. FIS eguzki espektruaren bigarren marra beltzaren adierazgarria.
 6. FIS akzelerazioa.

a-1 aurrizki ez-; gabe

 • aldaerak: an- (h eta vokal aurrean).
 • derivazioa: agnostiko; amnesia; amoral; analfabeto; anarkia; anemia; anestesia, anestetiko; anhidro; apetalo; ateo, ateista, etc.
 • etimologia: grekera a-.

a-2 aurrizki ad- aurrizkiaren aldaera.

 • derivazioa: anormal.

Aachen [a-ˈa-xen] (G) izen berezi

ab ovo (L)

abade izen

abadesa izen

abadia [a-ba-ˈdi-a] izen

abako [ˈa-ba-ko] izen

 • aldaerak: abacus [ˈa-ba-kus], abaka [a-ˈba-ka]

abandonamendu izen

abandona(tu), abandonatze [a-ˈban-do-na] aditz

abandonu izen

abatimendu izen

abati(tu), abatitze [a-ˈba-ti] aditz

abatorio izen hiltegi.

abaxamendu izen

abaxa(tu), abaxatze [a-ˈba-xa] aditz

abazial [a-ˈba-zi.al] adjektivo

abdika(tu), abdikatze [ab-ˈdi-ka] aditz

abdikativo adjektivo

abdikazio izen

abdomina izen cf. atomen (Herr.).

abdominal adjektivo

abduktore izen (Fisiol.)

abdukzio izen (Fisiol.)

abduzi(tu), abduzitze [ab-ˈdu-zi] aditz (Fisiol.)

 • aldaerak: abduka(tu), abdukatze

Abel izen berezi

aberra(tu), aberratze [a-ˈbe-rra] aditz

aberrant adjektivo

aberrazio izen

abiogenesi [a-bi.o-ˈge-ne-si] izen

abiogenetiko adjektivo

abisal adjektivo

Abisinia izen berezi

 • Abisiniar adjektivo η izen
  • aldaerak: Abisino, Abisindar

abismal adjektivo

abismu izen

abisu izen cf. avisu.

abjektu adjektivo

abjekzio izen

abjura(tu), abjuratze [ab-ˈju-ra] aditz

abjurazio izen

 • ablativo absolutu

ablativo izen

-able atzizki adjektivo egin daiten; egitea merezi duen.

 • derivazioa: observable, admirable, portable, etc.

ablui(tu), abluitze [a-ˈblui] aditz

abluzio izen

abnega(tu), abnegatze [ab-ˈne-ga] aditz

abnegazio izen

aboli(tu), abolitze [a-ˈbo-li] aditz

abolimendu izen

abolizio izen

abolizionismo izen

abolizionista izen

abomina(tu), abominatze [a-ˈbo-mi-na] aditz

abominable adjektivo

abominazio izen

abona(tu), abonatze [a-ˈbo-na] aditz (da)

abonamendu izen

aborda(tu), abordatze [a-ˈbor-da] aditz (Naval)

abordaia izen (Naut)

abordatze izen (Naval) aborigine(ak) [a-bo-ˈri-gi-ne] izen plural

aborri(tu), aborritze [a-ˈbo-rri] aditz

 • derivazioa: aborrigarri, aborritzaile

aborrible adjektivo

aborrimendu izen

aborta(tu), abortatze [a-ˈbor-ta] aditz

abortamendu izen

abortivo adjektivo

abortu izen

aborzio izen

abradi(tu), abraditze [a-ˈbra-di] aditz

abrasio izen

abrasivo adjektivo

abrevia(tu), abrevia [a-ˈbre-vi.a] aditz

abreviativo adjektivo

abreviatura izen

abreviatzaile izen

abreviazio izen

 • abreviaziozko

abroga(tu), abrogatze [a-ˈbro-ga] aditz

 • derivazioa: abrogagarri, abrogatzaile

abrogable adjektivo

abrogativo adjektivo

abrogazio izen

abruptu adjektivo

Abruzzi [a-ˈbru-tzi] (I) izen berezi plural

Absalom [ab-ˈsa-lon] izen berezi

absent adjektivo

absenta(tu), absentatze [ab-ˈsen-ta] aditz

absentismo izen

absentista izen

absentzia izen

 • nor bere absentziaz nabarmendu

absinta izen edaria.

absintiko adjektivo

absintina izen (Kim.)

absintio izen (Bot.) asensio belar.

absintismo izen (Med.)

absolutismo izen

absolutista izen

absolutore izen

absolutorio adjektivo

absolutu adjektivo

 • ablativo absolutu
 • temperatura absolutu

absoluzio izen askespen.

absolvi(tu), absolvitze [ab-ˈsol-vi] aditz asketsi.

 • aldaerak: absolva(tu), absolvatze

absorbente¹ adjektivo

absorbente² izen

absorbentzia izen

absorbi(tu), absorbitze [ab-ˈsor-bi] aditz

 • aldaerak: absorba(tu), absorbatze
 • derivazioa: absorbu
  • -n absorbu adjektivo buru-belarri.

absorbible, absorbable adjektivo

absorpzio izen

absten(t)zio izen

 • derivazioa: abstent adjektivo η izen bozetan abstinatzen dena.

abstenzionista izen

abstina(tu), abstinatze [abs-ˈti-na] aditz *aldaerak : abstenitu, abstenitze; abstendu, abstentze

abstinent adjektivo

abstinentzia izen

abstrahi(tu), abstrahitze [abs-ˈtra-hi] aditz

abstraktu adjektivo

abstrakzio izen

abstrudi(tu), abstruditze [abs-ˈtru-di] aditz

abstrusu adjektivo

absurditate izen

absurdu adjektivo

abszedi(tu), abszeditze [ab-ˈze-di] aditz abszesu bilakatu.

abszesu [ab-ˈze-su] izen

abszindi(tu), abszinditze [ab-ˈzin-di] aditz

abszisa [ab-ˈzi-sa] izen (Mat.)

abunda(tu), abundatze [a-ˈbun-da] aditz

 • -n abundatu

abundant [a-bun-ˈdant] adjektivo

abundantki [a-bun-ˈdantki] adjektivo

abundantzia izen

 • abundantziaren adar kornukopia.

abusa(tu), abusatze [a-ˈbu-sa] aditz

 • -z abusatu
 • derivazioa: abusari, abusatzaile

abusivo adjektivo

abusu izen

ad- aurrizki -ra, -rantz (expresatzen mozioa, aldaketá, intensitate areagotzea, etc.).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia