FANDOM


Dit is een kleine testomgeving geweest voor Railpedia en niet meer in gebruik. De defitieve Railpedia treft u aan op http://www.railpedia.nl

Een atb is toch ook een fiets voor buiten het fietspad?

ATB-kaart.png
rood: geen ATB aanwezig
blauw: ATB-EG
groen: ATB-NG
blauw/groen: ATB-EG en ATB-NG
paars: PZB
cyaan: Crocodile

Automatische treinbeïnvloeding, afgekort ATB is de Nederlandse aanduiding voor een systeem dat ingrijpt als de bestuurder van een railvoertuig een opdracht tot beperking van de snelheid, gegeven door een sein, negeert. De term wordt internationaal ook gebruikt om de verschillende in Nederland in gebruik zijnde treinbeïnvloedingssystemen aan te duiden.

Op de Nederlandse hoofdspoorinfrastructuur zijn twee verschillende treinbeïnvloedingssystemen in gebruik die aangeduid worden met de term ATB: het systeem uit de jaren zestig dat treinen beïnvloedt via een continu signaal door de spoorstaven en een nieuw systeem dat treinen beïnvloedt via bakens of lussen in het spoor.

Niet alle baanvakken in Nederland zijn voorzien van ATB. Voor baanvakken met een snelheid van 100 km/h of lager kan een ontheffing worden verleend. Op de regionale spoorlijnen in Groningen en Friesland is geen ATB aanwezig (behalve Groningen-Leeuwarden). Voor 1 januari 2006 zal ProRail hier ATB-NG hebben geïnstalleerd.

Op de Betuwelijn wordt een afwijkend treinbeïnvloedingssysteem toegepast. Hier past men het in Europees verband ontwikkelde ETCS systeem toe. De bedoeling is om op langere termijn ETCS ook te gaan toepassen op het landelijke spoorwegnet als vervanger van het huidige ATB systeem.

Ontstaansgeschiedenis

In Nederland is besloten tot de invoering van het ATB systeem nadat op 8 januari 1962 bij Harmelen het ernstigste spoorwegongeluk tot nu toe in Nederland had plaatsgevonden. In zeer dichte mist reed een intercitytrein, getrokken door een locomotief uit de serie 1100 bij het wisselen van het spoor in op een stoptrein. Bij dit ongeluk vielen 91 doden en 54 gewonden, waarvan 34 zeer ernstig. (Zie Treinramp Harmelen).

Lokaal

ATB is ook de benaming voor het cabinesignalerings- en treinbeïnvloedingssysteem bij de Rotterdamse metro.

Op de Amsterdamse metrolijnen is ook een beïnvloedingssysteem aanwezig, maar dit systeem wordt doorgaans niet aangeduid met ATB.

De HTM heeft in een deel van het trammaterieel en op enkele plaatsen in de infrastructuur een beïnvloedingssysteem geinstalleerd, genaamd ARI (Automatische Rem Ingreep).

België

In België zijn op de hoofdspoorweginfrastructuur drie verschillende treinbeïnvloedingssystemen in gebruik:

  • Crocodile (ook wel MEMOR genoemd)
  • TBL (dit systeem vertoont sterke gelijkenis met het Nederlandse ATB-NG
  • TVM430 (dit is het Franse cabinesignalerings- en treinbeïnvloedingssysteem voor hogesnelheidslijnen)

Categorie:Spoorwegen in Nederland Categorie:Spoorweg Categorie:Spoorwegterminologie Categorie:Railinfrastructuur Categorie:Remsysteem

Bron

Overgenomen van http://nl.wikipedia.org/wiki/Automatische_treinbe%C3%AFnvloeding

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.