FANDOM


Translation : Canon from Mechelen

Adolphe Charles Hyacinthe Delvigne werd geboren te Brussel op 19 maart 1831 en overleed te Ukkel op 5 juni 1910. Adolphe Delvigne was kanunnik, leraar filosofiegeschiedenis en archeoloog van Christelijke Kunst. [1]

Biografie

Adolphe Delvigne werd priester gewijd in 1853 en na een jaar studies aan de Universiteit van Leuven werd hij benoemd tot hoogleraar filosofie aan het Klein Seminarie in Mechelen (1854). Hier werkte hij samen met twee andere leraars : Kanunnik Du Roussaux en De Bêche.

Hier bleef Adolphe Delvigne tot hij werd beëdigd tot parochiepriester van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel in maart 1871. Vanaf 4 juli 1879 tot 6 februari 1909 was hij parochiepriester in een parochie in Sint-Joost-ten-Node.

Adolphe Delvigne had een reputatie in de archeologie, besprak de renovatie van het kerkelijke kunstpatrimonium [2] en kende zijn weg in de Roomse milieus. Hij werd, in 1867, ontvangen door paus Pius IX en in mei 1882 begeleidde hij kanunnik Jan-Baptist Abbeloos (vicaris-generaal in het aartsbisdom Mechelen) en de kanunnik / filosoof Aloïs Van Weddingen, naar Rome op vraag van paus Leo XIII. [3]

Tevens werkte hij als secretaris, naast Edmond Reusens [4] (president), bij het "Musée Archeologique Chrétienne" dat, in 1865, aan de Leuvense universiteit was opgestart. [5]

Boeken

Adolphe Delvigne was een auteur van een aantal boeken en schreef recensies in gespecialiseerde bladen van toen, zoals in de “Annales de la Société scientifique de Bruxelles” uit 1879 [6] en de “Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines” uit 1893. [7]

Boeken

 • ”Le règne de Charles-Quint en Belgique - Etude d'histoire nationale” - 1864
 • ”Les catacombes romaines” – 1868
 • ”Galilée et le Saint-Office (Cercle la Loyauté, à Malines, section scientifique et littérature)” - 1869
 • ”Galilée et le Saint-Office” - 1871
 • ”Les autels dans les églises ogivales, principes à observer dans leur construction (Notes extraites des Procès-Verbaux du Concours de 1865)” – 1872
 • ”Les Nouvelles Académies de Saint-Luc et leur enseignement rationnel. Allocution prononcée le 20 Aout 1883 à la distributuion des prix de l'Académie de Saint-Luc à Bruxelles” – 1883
 • ”La Renaissance de l'Art Religieux au XIXe Siècle. Allocution prononcée le 16 Novembre 1884 à la distributuion des prix aux élèves des écoles de Saint-Luc et de Saint-Grégoire à Tournay ( Tournai)” - 1884
 • ”Un artiste Chrétien : Le Baron Béthune. Discours prononcé à la distributuion des prix aux élèves de l'École Saint-Luc (Bruxelles)” - 1894.

Voetnoten

 1. Les origines de l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain – Pag. 511 en 518
 2. Arthur Verhaegen, 1847-1917: de rode baron (door Jan de Maeyer) – pag 445
 3. L'érection de la chaire de philosophie thomiste à l'Université de Louvain (1880-1882)
 4. Musée de Louvain-La-Neuve
 5. Les moulages d'art chrétien (1864 - 1958)
 6. Annales de la Société scientifique de Bruxelles
 7. Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines
Translation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.