Wikia

Scratchpad

Anegdoty:Władysław Jagiełło

217,611pages on
this wiki
Discuss this page0
  • Król Władysław Jagiełło miał zwyczaj każdego dnia rankiem udawać się na dziedziniec wawelski, gdzie znajdował się przybytek, do którego i my co jakiś czas musimy zaglądać. Przesiadywał tam jednak dość długo i był to czas, gdy król okazywał się szczególnie łaskawy dla petentów. Nic więc dziwnego, że pilnie zabiegano o to, by porę posłuchania wyznaczono im właśnie w tym czasie – i w takich okolicznościach…
  • Władysław Jagiełło, neofita, z zapałem zabrał się do nawracania pogańskich Żmudzinów. Niekiedy czynił to osobiście. Kiedyś gdy opowiadał o zmartwychwstaniu, usłyszał: „Jużci, ja wierzę, że zmartwychwstaniemy, miłościwy królu, ale obaczysz, że nic z tego nie będzie”.

Around Wikia's network

Random wikia