FANDOM


EUSKARAREN ARROTZ-HITZAKArrotz-hitzak dira beste hizkuntzetatik inportatu hitz gordinak, alegia, jatorrizko ortografia atxikitzen duten maileguak. Ahoskerá ere jatorrizkoari jarraiki dakioke, betiere hizkuntza hartzailearen muga fonetikoen barruan, nahiz eta batzuetan hizkuntzarentzat ohizko ez diren ebakerak gerta daitezkeen. Gaur egun, arrotz-hitzen isuri handiena ingeleratik beste hizkuntzetara ematen da.
byte [bait; bái-tà]


club [klab; klá-bà]


hardware [hár-dwer; hár-dwe-rà]


heavy metal [hé-vi mé-tal]


iPhone [ái-fon; ái-fo-nà]


iPod [ái-pot; ái-po-dà]


Lucky Strike [lá-kis-tràik]


Michelin [mi-xe-lén, mix-lén]


Microsoft [mai-kro-sóft]


MP3 [me-pé(-h)i-rù; me-pé(-h)i-ru-à]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.