FANDOM


המאמר סוקר בראשונה את הסיפרות שנכתבה בנושא כיצד המחשב והאינטרנט משתלבים בחיי היום יום של המשתמשים ואת ההשפעה של שימוש זה ומגלה שחלק מהמחקרים שנעשו בעבר הגיעו למסקנות מוגבלות.האינטרנט מגוון שירותים והחוקרים התייחסו לאינטרנט כיחידה אחד וההשוואה הייתה בין אנשים שמשתמשים באינטרנט לבין אלו שלא ולכן בשל ההשוואה הגסה המסקנות היו שגויות. המאמר מציין שמעט מחקרים עשו אבחנה בין שימושים ספציפיים באינטרנט לבין ההשפעה של השימושים הללו על הטלוויזיה והשימוש בה. בחלק השני של המאמר מובא מחקר שערכו הכותבים בנוגע להשפעות שלשימוש באינטרנט יש על צפייה בטלוויזיה. חוקרים טוענים שטכנולוגיה חדשה יכולה להחליף טכנולוגיה ישנה עד לרמה שהטכנולוגיה החדשה יכולה לשמש אותם לפונקציות כמו הישנה ומציעה הזדמנויות חדשות ואף עלויות פחותות. תוצאות המחקרים לשאלה כיצד האינטרנט משפיע על הצפייה בטלוויזיה אינם חד משמעיים ולא ניתן לדעת האם האינטרנט יחליף את הטלוויזיה ככלי בידור וכמקור לחדשות על ידי הגברת מגוון האפשרויות של חומרים זמינים . המחקר הנוכחי בנוי בצורה כזו שהוא משלב בין מידה לתדירות, בשונה מהמחקרים שנעשו עד כה, שהשוו בין משתמשים באינטרנט לבין לא משתמשים באינטרנט ולכן הם לא מדוייקים וגם לא תקפים. המאמר נותן אפשרות לצרכן האינטרנט לבחור באילו שימושים הוא משתמש בכלי ובאיזו תדירות וכך ניתן לבדוק איזה שימושים משפיעים על השימוש בטלוויזיה ואילו לא בצורה מדוייקת. תוצאות המחקר קובעות שאלו שמשתמשים באינטרנט בתדירות גבוהה יותר ובטווח רחב יותר של שימושים, צופים בטלוויזיה בתדירות גבוהה יותר מן הצד השני, העלייה בכמות הצפייה בטלוויזיה הייתה פחות משמעותית אצל אותם משתמשים "כבדים" אלו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.