FANDOM


Translation : Painter from Mechelen


August Gillé

August Gillé

August (Staf) Gillé werd geboren in 1892 en stierf in 1989. Alhoewel hij in 1962 is komen wonen in Bonheiden (Witte Vlag) was zijn officiële woonplaats altijd Lakenmakersstraat 157 in Mechelen.

August Gillé behoort tot de zogenaamde "Generatie van Vergeten Kunstenaars". Zoals nu ook weer het geval is (Een vernissage op 1 juni 2007 en een veiling van 14 van zijn werken) staat de Artistieke Wereld er verbaasd over dat zijn werk niet meer weerklank heeft gekregen. Misschien komt dit omdat deze kunstenaar zeer teruggetrokken geleefd heeft in een haast Franciskaanse soberheid. Maar August Gillé was verre van asociaal.

Biografie

August Gillé was een kunstenaar met een authentieke roeping. Hij heeft zijn hele leven gekozen voor de armoede, omdat hij vond dat het Kunstenaarschap en de Armoede één geheel zijn. "Zo gauw je dit doorbreekt, verlies je je kunstenaarsziel en daarmee je zelfbevestiging", aldus August Gillé, "Je bent dan niet meer echt."

August Gillé was uniek en echt. Hij ging ongekunsteld en onbevangen zijn eigen weg die hij in zijn lang leven en evolutie als denkend en voelend mens heeft doorlopen en dat hij aan doek, papier, steen en gips toevertrouwde.

August Gillé heeft de wereld nooit opgezocht maar de wereld was wel altijd welkom. Hij heeft zich, vanaf hij zich vestigde te Bonheiden (1963), het lot van andere kansarme kunstenaars doorlopend aangetrokken en liet hen gratis exposeren in zijn tentoonstellingsruimtes (stallen die hij had ingericht in zijn oude hoeve "De Witte Vlag", symbool voor Vrede en Verdraagzaamheid). Zich onbewust van de stijlevoluties, die door critici werden uitgevonden, heeft hij zich als Jonge Kunstenaar laten leiden door zijn religieuze geaardheid, zijn afkeer voor oorlog, uitbuiting en leugen en, op latere leeftijd, door zijn herwonnen levensvreugde en zijn verdiepte beschouwingen over het mysterie van de Schepping en de Natuur.

August Gillé was een unieke figuur, een monument, een verdoken voorbeeld. Tijdsgenoten en Kunstenaars van weleer zoals de Mechelse kunstenaars Prosper de Troyer, directeur van de Mechelse Academie G. Van de Woestijne en zijn goede vriendin Alice Nahon hielden allen zeer van zijn werken.

Het was dan ook een pijnlijke ervaring toen Dominik Lybaert, drijvende kracht achter dit eerherstel van August Gillé, begin 2006 moest vaststellen hoe zijn werken lagen te verkommeren en zijn grote meesterwerken onherstelbaar beschadigd waren. Dominik Lybaert begon de gemeentelijke overheid te herinneren aan de plannen om een museum uit te bouwen rond deze kunstenaar. Immers in 1980 droeg August Gillé zijn volledig oeuvre over aan een gemeentelijke VZW (+/- 10.000 werken : August Gillé begon te schilderen van 1919 tot 1989). Daarbij gaf de kunstenaar zijn huis in Mechelen en een geldsom als eerste steun voor het propageren van zijn werk.

De tijd en andere belangen beslisten er spijtig genoeg anders over, doch de vele reacties in het gastenboek van de website over August Gillé wijzen allen in dezelfde richting : deze kunstenaar moet dringend gerehabiliteerd worden. Onder meer Yves Leterme, Bart Somers, Beniti Cornelis en zovele anderen deden u dat al voor. Bart Somers, Inge Vervotte en Frank Nobels waren één van de eersten die het initiatief van Dominik Lybaert hebben ondersteund.

Website

Dominik Lybaert heeft deze althans door Bonheiden vergeten kunstenaar in een eerste fase met zijn website en facebookprofiel (>5000 vrienden) digitaal proberen te reanimeren en vooral te rehabiliteren omdat zijn werken lagen (en nog steeds-anno 2012) liggen te verkommeren in diens voormalig woonhuis in Rijmenam. De vele en vooral positieve feedback van kunstliefhebbers, kunstenaars en bekende politici geven een duidelijke indicatie dat het hier om een groot, veelzijdig en uitzonderlijk kunstenaar gaat.

Dankwoord

Dit artikel was enkel mogelijk dankzij Dominik Lybaert.

Externe Links

Filmlink

1
Kunstenaar August Gillé (1892-1989) - Filmfragment 3 - Gillé hijst de Witte Vlag (1980)02:25

Kunstenaar August Gillé (1892-1989) - Filmfragment 3 - Gillé hijst de Witte Vlag (1980)


August Gillé


Translation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.