Fandom

Scratchpad

Bankmeeting

212,811pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

רישום לפגישות עם הבנק

נא להביא לפגישה

  1. שלושה דפי חשבון אחרונים
  2. צילום ת.ז
  3. תלוש משכורת אחרון
  4. קורות חיים


נא להירשם לאחת השעות הבאות

יום ב' 18.6.07

16:00

16:25

16:50

17:15

17:40

18:05

18:30

18:55

19:20

19:45


יום ה' 21.6.07

16:00

16:25

16:50

17:15

17:40 Mendelson

18:05

18:30

18:55

19:20

19:45


יום ב' 25.6.07

16:00

16:25

16:50

17:15

17:40

18:05

18:30

18:55

19:20

19:45

Also on Fandom

Random wikia