FANDOM


1. Which language was your first? (native tongue)

Welk is je moedertaal?

2. When do we need to place an order?

Wanneer moeten we een bestelling plaatsen?

3. The socialist government of Sri Lanka is waiting for its new shipment of raw materials.

De socialistische regering van Sri Lanka wacht op de nieuwe vracht (/lading) grondstoffen.

4. When will that shipment arrive?

Wanneer zal de vracht (/lading) aankomen?

5. How far away is it?

Depending on context :

distance between 2 objects :

Hoe ver nog?

time between 2 events :

Hoe lang nog?

6. How much is it worth?

Hoeveel is het waard?

7. I need soap.

Ik heb zeep nodig.

8. This product does not contain synthetic ingredients.

Dit product bevat geen synthetische bestanddelen.

9. It is organic.

Het is organisch.

10.Can I help you find something?

Kan ik je helpen zoeken?

11.Where do you need to go?

Waar moet je naartoe?

12.I will need to research this more.

Ik zal dit meer moeten onderzoeken.

13.Do you think they are confused?

Denk je dat ze verward zijn?

14.I do not think that I can go there, because it is very far away, and I do not have enough time.

Ik denk niet dat ik daarheen kan gaan omdat het zo ver weg is, en ik heb niet genoeg tijd.

15.The Sri Lankan People's Socialist Movement

De Sri Lankaanse Socialistische Volkspartij

16.The Czech Republic is a respectable democracy.

De Tsjechische Republiek is een gerespecteerde democratie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.