FANDOM


Biologija sistemov je veja biologije, ki uporablja molekularno-biološke pristope za celovito analizo živih sistemov. Ne zanimajo je torej interakcije med pari molekul ali narava vezav posameznih molekul, pač pa poskuša razumeti celotne metabolične verige, delovanje organelov, celic, tkiv,... na osnovi pridobljenega znanja o prisotnosti proteinov v teh sistemih in o interakcijah med makromolekulami v celotnih sistemih. Osnova takega razumevanja sistemov so genomske in proteomske analize, morda še najbolj tiste, ki jih vključuje funkcijska genomika (ki pa je tako ali tako tesno povezana s proteomiko).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.