Fandom

Scratchpad

Bombing av Hurtigruta i Solbergfjorden

212,851pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Bombing av hurtigruta i Solbergfjorden

Flere i bygda var oppe under Åsen og tok opp potet en septemberdag i 1943.

Da hørte de tyske bombefly komme over Åsen med sikte på hurtigruta Richard With som lå i Solbergfjorden under Bjørga. Skipet klarte å manøvrere seg så nært nært land at tyskerne ikke ”kom til” for å bombe skipet slik at det sank. Og skipet kunne gå videre.

Det samme skjedde med hurtigruta Dronning Maud, hun kom seg også unna med å gå nært land, under Bjørga i Solbergfjorden.

Also on Fandom

Random wikia