FANDOM


Een borgstellingskrediet ('BK) of voluit het Besluit Borgstellingskredieten Midden- en Kleinbedrijf (BB MKB) is een regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Onder de regeling kunnen banken geld lenen aan personen of bedrijven, die niet in staat zijn de normale dekking te geven voor hun lening.

Er zijn verschillende varianten van de regeling. Er zijn BK's voor startende bedrijven en voor innovatieve bedrijven.

De financiering wordt beschikbaar gesteld door een bank en de bank blijft ook verantwoordelijk voor de naleving en terugbetaling van de lening. Lukt het de schuldenaar niet aan zijn aflossing te voldoen, dan betaalt de staat het verschil. De schuld van de schuldenaar vervalt aan de staat.

Met name ABN AMRO is actief met borgstellingskredieten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.