FANDOM


Het zogenaamde Center of professional teacher training is een onderdeel van de dieptepilot Opleiden in de school.

‘Opleidingsschool OMO sg Tongerlo: centrum voor het opleiden van leraren.’

Adressen:

OMO sg Tongerlo
Postbus 1648
4700 BP Roosendaal

Lerarenopleiding VO-BEVE van de Hogeschool van Rotterdam
Wijnhaven 61
3011 WJ Rotterdam

Een unieke kans

Meer en meer groeit het besef dat een deel van de professionele vorming van leraren binnen de school moet plaatsvinden. OMO sg Tongerlo heeft nu de unieke kans om samen met de Hogeschool van Rotterdam te onderzoeken hoe opleiden in de school het beste kan worden vormgegeven. In het kader van de ‘Subsidieregeling dieptepilots’ heeft Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) van de minister de gelegenheid gekregen om een opleidingsmodel te ontwikkelen en in de praktijk te beproeven. Hiervoor is een plan ontworpen,, dat door het ministerie van OCW is goedgekeurd. Dit plan wordt uitgevoerd in het project ‘Opleidingsschool OMO sg Tongerlo: centrum voor het opleiden van leraren.’, dat in september 2006 van start is gegaan.

Naar een Center of professional teacher training (CPTT)

Het vertrekpunt voor het project is duidelijk: de professionele vorming van de leraar kan beter én moet beter. Het probleem is dat pas afgestudeerde docenten grote moeite hebben om wat ze op de lerarenopleiding geleerd hebben, te vertalen naar eigentijds leraarschap. De leerlingen van nu verschillen fundamenteel van de leerlingen van pakweg tien jaar geleden: ze staan anders in het leven en hebben ander onderwijs nodig. Ze hebben behoefte aan levensecht onderwijs in een contextrijke leeromgeving. Dit eigentijdse onderwijs krijgt steeds meer het karakter van competentiegericht leren. Het inrichten van passende leeromgevingen en het begeleiden van leerlingen in hun leerproces vergt andere competenties van de school en van de docent. OMO sg Tongerlo is ervan overtuigd dat de school een uitstekende leerplaats is, waar de leraar-studenten in dit nieuwe perspectief kunnen worden opgeleid. De school is immers de plaats waar studenten te maken krijgen met levensechte situaties en problemen en direct daarvan leren. Het model dat OMO sg Tongerlo samen met de Hogeschool van Rotterdam in de praktijk gaat beproeven, heeft de naam ‘Center of Professional Teacher Training’(CPTT) gekregen.

Contextrijke leeromgeving

In het CPTT krijgen studenten competentiegericht onderwijs in een contextrijke leeromgeving. Het CPTT biedt om te beginnen een levensechte leeromgeving, doordat practica (voorheen stages) in de klas worden uitgevoerd. Daarnaast zal het CPTT pedagogisch-didactische modules en vaardigheidstrainingen aanbieden, zodat de studenten de praktijk direct kunnen koppelen aan theorie en reflectie. Studenten zullen dus niet alleen competenties ontwikkelen in het practicumgedeelte van de opleiding , maar zullen in het CPTT ook curriculumonderdelen van de beroepscomponent volgen. Studenten zullen voor de opleidingsmodulen van het CPTT studiepunten kunnen behalen.

Rolverdeling tussen het CPTT en de lerarenopleiding

OMO sg Tongerlo en de Hogeschool van Rotterdam experimenteren met een rolverdeling, waarin ze elkaar optimaal kunnen aanvullen. De rol van de lerarenopleiding is ‘learning to collect’: op de lerarenopleiding verwerven studenten beroepsrelevante kennis op het gewenste niveau. Daarbij gaat het niet alleen om specifieke kennis van hun vak, maar ook om verdiepende kennis op het gebied van onder meer onderwijskunde, mens- en maatschappijwetenschappen, alsmede om onderzoekscompetenties. Het CPTT gaat uit van ‘learning to connect’: studenten moeten de link kunnen leggen tussen de theoretische bagage en de praktijk en binnen de schoolomgeving hun vaardigheden ontwikkelen. De Hogeschool van Rotterdam blijft eindverantwoordelijk voor het totale curriculum en voor de diplomering van de studenten.

De studenten

Gedurende de looptijd van de dieptepilot staat het CPTT open voor alle studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Rotterdam: dagstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten en zij-instromers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook studerenden aan eerstegraads lerarenopleidingen in het CPTT studeren. De uitvoering van het practicumgedeelte vindt plaats op de drie colleges van OMO sg Tongerlo, het Da Vinci College, het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege, alsook op de OMO scholengroep Bergen op Zoom en op het Munnikenheide College te Etten-Leur.

Brede impact

In de dieptepilot worden meerdere thema’s onderzocht, waaronder:

  • Personeelsbeleid: het beroep van leraar wordt veelzijdiger en uitdagender. Leraren leiden hun toekomstige collega’s op en vervullen verschillende opleidingstaken. Het leraarsvak wordt verrijkt met specialisaties: opleidingsdocenten, schoolpracticumdocenten, supervisoren, assessoren en opleiders die workshops en praktijktheorie kunnen geven. Ook voor aankomende en jonge leraren zullen verschillende ontwikkelfasen worden ontwikkeld. Al deze nieuwe mogelijkheden zullen in het personeelsbeleid van de school verankerd worden.
  • Professionalisering: OMO sg Tongerlo als regionaal opleidingssteunpunt. In de dieptepilot worden professionaliseringsroutes ontwikkeld, waarmee docenten voor hun opleidingstaken worden toegerust. OMO sg Tongerlo zal zich ontwikkelen als regionaal opleidingssteunpunt en zal geëvalueerde materialen en methodieken voor andere scholen en opleidingen beschikbaar maken.
  • Kwaliteitszorg: het CPTT heeft meerwaarde voor de lerarenopleiding en voor OMO sg Tongerlo. De dieptepilot zal uitwijzen of het model van het CPTT het beoogde positieve effect heeft voor de professionele vorming van leraren, maar ook of het opleiden in school meerwaarde heeft voor de primaire taak van de school: het opleiden van leerlingen.

Zo werkt co-opleiderschap

De dieptepilot loopt tot augustus 2008. OMO sg Tongerlo en de Hogeschool van Rotterdam hebben echter besloten om de ontwikkeling van het CPTT door te laten lopen tot augustus 2009. Het project kan een betekenis krijgen, die ver over deze datum heen reikt, als OMO sg Tongerlo en de Hogeschool van Rotterdam weten te bewijzen dat het model voor een CPTT meerwaarde heeft voor de professionele vorming van leraren in opleiding. De minister beoogt immers het opleiden in school een structurele basis te geven binnen de professionele vorming van leraren.

Kortom, een uitdaging waarbij veel te winnen is voor alle betrokkenen: scholen, lerarenopleidingen, leraren én natuurlijk leerlingen. Want zo eenvoudig is het: betere leraren geven beter onderwijs!

Aan de dieptepilot van de OMO sg Tongerlo en de Hogeschool van Rotterdam werken mee:

OMO scholengroep Bergen op Zoom Munnikenheide College Ruud de Moorcentrum/Open Universiteit Radboud Universiteit en Instituut voor Leraar en School Valkenbosch Consultancy Van Beekveld & Terpstra, Organisatie Adviesbureau Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal

Informatie Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de dieptepilot en het CPTT, dan kunt u mailen naar: CPTT@sgtongerlo.nl.

OMO sg Tongerlo Postbus 1648 4700 BP Roosendaal

Lerarenopleiding VO-BVE van de Hogeschool van Rotterdam Wijnhaven 61 3011 WJ Rotterdam

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.