FANDOM


Robert Kraut; Sara Kiesler; Bonka Boneva; Irina Shkolovski השינויים החלים באחוז המשתמשים באינטרנט בשנים האחרונות הם דרמטיים. כך לדוגמא ליותר מחמישים אחוז ממשקי הבית בארה"ב יש חיבור לאינטרנט , דבר המשפיע באופן ישיר על חיי היום יום שלהם. מאמר זה סוקר את הספרות שנכתבה בנושא מתוך כוונה לתת מפת רוחב של המחקרים הקודמים ושל הבעיות שנלוו להן. המחקר מבוסס על שאלון אמפירי שהועבר לקרוב ל- 1000 משיבים, כאשר הצפייה הייתה כי המשתמשים באינטרנט למטרות שונות יושפעו מהשימוש באופן שונה, ממש כמו שקורה באמצעי תקשורת מסורתיים. מטרת המחקר היא לבדוק האם השימוש באינטרנט גורם לאנשים לצפות פחות בטלוויזיה. כצפוי התוצאות אינן חד משמעיות. בעוד אנשים שמשתמשים באינטרנט לצרכי בידור צופים שעות רבות גם בטלוויזיה, הללו שבחרו את האינטרנט כפלטפורמה להכרת אנשים חדשים נוטים לצפות פחות. למחקר מספר בעיות כאשר השורש של הללו היא המגוון העצום של פעילויות שאפשר לעשות באמצעות האינטרנט. כך לדוגמא אפשר לחפש בו מוצר, לערוך קניות, לקיים קשרים חברתיים ולמצוא אהבה, דבר המקשה על ההכללה של המשתמשים. אנשים נוטים לחבר את המחשב לאינטרנט עקב סיבה מסוימת אולם במהירה הופך השימוש לחלק מחיי היום יום שלהם וגולש לתחומי עניין אחרים. למרות המצוין מעלה, רוב החוקרים מעדיפים להתייחס לציבור משתמשי הרשת כציבור אחד, ולהשוותו בהכללה לאלו שאינם משתמשים ברשת, כך נוצרות הכללות גולמיות שאינן נותנות לנו את כלל התמונה הרחבה. מעטים החוקרים שניסו לפלח את שוק משתמשי האינטרנט ואלו עשו זאת בעיקר בהקשר של חיפוש חומרים הנוגעים לבריאות. בנוסף ראינו במחקרם של ה PEW internet and American life project שהשימוש באינטרנט מגביר את המעורבות האזרחית, בעוד צפייה בטלוויזיה עושה בדיוק את ההיפך. כך מנסה מחקר זה לתת תשובה אמיתית לחוסר הפילוח ולנסות להבדיל בין שימושי ומשתמשי האינטרנט בצורה מעמיקה. מחקר זה בוחן את דפוסי ההשפעה של השימוש באינטרנט על הצפייה בטלוויזיה מתוך תפיסה שטכנולוגיה חדשה יכולה להחליף ישנה ולשמש לאותן הפונקציות בדיוק, ואף בעלויות פחותות. כך ניתן לצפות שהאינטרנט יחליף את הטלוויזיה בנושאי חדשות ועדכונים כי הוא זמין יותר. עד היום תוצאות מחקרים מסוג זה אינן חד משמעיות. מחקר זה בוחן, בעצם, את השפעת האינטרנט על צריכה של מדיה אחרת. המחקר אינו מגיע לתוצאות חד משמעיות אולם הוא בהחלט תורם לנו נדבך חשוב בכך שהוא מוכיח כי המחקרים הקודמים התעלמו ממשתנים חשובים והגיעו למסקנות מקריות על טיב השימוש באינטרנט. החוקרים טוענים שהספרות הקיימת בנושא אינה מספקת ואינה מקיפה מספיק. כמון שיש לקחת בחשבון בכל המחקרים העוסקים בתחום המדיה בכלל ובתחום האינטרנט בכלל, וכך גם במחקר זה כי המחקר מוגבל בזמן ובמקום וכך יש להתייחס אליו. מה שנכון כרגע לא יהיה נכון בעת פרסום המאמר או הספר הבאים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.