FANDOM


Translation : Painter from Mechelen

Charles Augustin Wauters werd geboren te Boom op 23 april 1808 en overleed in Mechelen op 4 november 1869. Charles Wauters was de stichter van de Mechelse muziekacademie en kunstschilder, met een voorliefde voor historische en religieuze taferelen en composities.

Oeuvre

Op de “Tentoonstelling van Mechelen” (? Jaar ?) stelde Charles Wauters zijn “De Albanees en zijn gezin” voor, dat door toenmalige kunstkenners niet enkel werd beschouwd als één van Wauters’ beste voortbrengselen, maar ook als een merkwaardig werkstuk uit de jonge Belgische School. Deze bevindingen stonden afgedrukt in het tijdschrift “Kunstkronijk” [1] uit 1846 (bladzijde 46).

In het veertiendaagse Gentse tijdschrift voor letteren, kunst en wetenschappen “Eendragt” uit 1860 (editie 20) [2] werd tevens vermeld dat het Gentse stadsbestuur 2.000 franken veil had voor de Mechelse gemeenteraad om de koopkosten te helpen bestrijden van “eener schilderij van Heer Wauters”, dat de “Lezing van Montigny’s doodvonnis” voorstelde. [3]

In de rijkgevulde Mechelse Sint-Janskerk hangen er kunstwerken van Charles Wauters [4] en in het Mechelse museum Hof van Busleyden hangt diens “Onderwerping van Mechelen aan de Hertog van Alva in 1572”, een werk gemaakt rond 1850. [5]

Amsterdam / Brussel

In 1855 werd Charles Wauters lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam [6] en in 1865 solliciteerde Charles Wauters, samen met de Merchtemse kunstschilder Joseph Stallaert en de Komense kunstschilder Charles de Groux, bij het Brusselse stadsbestuur naar een betrekking tot eerste leraar schilderen en tekenen aan de Brusselse academie.

Graf

Het graf van Charles Wauters is te vinden op het oude deel van het Mechelse kerkhof en is gesitueerd naast het graf van de Mechelse beeldhouwer Jozef Tuerlinckx. [7]

Extra

Een kunstwerk, genaamd “De Kruisweg”, dat in de Sint-Jozefskerk van Velle hangt werd lang verkeerdelijk beschouwd als een werk van de Temse kunstschilder Camille Wauters, [8] doch bleek achteraf gemaakt te zijn door Charles Wauters. [9]

Boeken

Charles Wauters wordt vernoemd in het "Journaal van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen", boekdeel 104 uit 2000. Hierin behandelt A. Vaeck de Mechelse kunstschilder Charles Wauters (pag. 149 tot 162). [10]

Voetnoten

  1. Kunstkronijk
  2. Eendragt
  3. DBNL – Charles Wauters
  4. Torens aan de Dijle – Sint-Janskerk
  5. Stad Mechelen
  6. DBNL – Charles Wauters
  7. Grafzerkje
  8. Camille Wauters
  9. GvA
  10. Archeobook
Translation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.