Fandom

Scratchpad

Deelprojecten

212,811pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
Deelprojecten

In de Ontwerp PKB-plus (PKB-plus deel 1) van mei 2001 stelt het kabinet ter realisering van de tweeledige doelstelling een pakket maatregelen voor, gegroepeerd in drie deelprojecten die samen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam vormen:

  • Bestaand Rotterdams gebied (BRG): een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
  • Landaanwinning: uitbreiding van de Rotterdamse haven met een landaanwinning ten behoeve van haven- en industrieterrein van maximaal 1000 hectare netto en maatregelen om schade aan beschermde natuur te compenseren.
  • 750 hectare natuur- en recreatiegebied: ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam.

Also on Fandom

Random wikia