FANDOM


ESPÈCIES SEGONS L’EXTENSIÓ DE L’ÀREA DE DISTRIBUCIÓ • ESPÈCIE COSMOPOLITA: es troben per tot el globus terraqui • ESPÈCIE SUBCOSMOPOLITA: tenen una àrea molt extensa, trobant-se en bona part de les regions del món • ESPÈCIE REGIONAL: la seva àrea coincideix, de manera aproximada, amb alguna de les grans regions biogeogràfiques • ESPÈCIE PLURIREGIONAL: viuen en dos o més regions biogeogràfiques • ESPÈCIE ENDÈMICA: espècies d’àrea més o menys reduïda • ESPÈCIE RELICTA: testimonis actuals d’una anterior vegetació, que es va desenvolupar en condicions climàtiques diferents


ESPÈCIE Segons la seva procedència i grau de naturalitat en un determinat territori: • Espècies autòctones (indígenes o espontànies) Naturals del territori (el contrari són les introduïdes) • Espècies naturalitzades Introduïdes per l’home, però ben adaptades al territori, s’arriben a reproduir sense problemes • Espècies subspontànies Espècies que es reprodueixen únicament a partir d’individus ja cultivats (escapades de cultiu) • Espècies cultivades Les pròpies de l’agricultura i la jardineria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.