Fandom

Scratchpad

Definició especies:

219,551pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

ESPÈCIES SEGONS L’EXTENSIÓ DE L’ÀREA DE DISTRIBUCIÓ • ESPÈCIE COSMOPOLITA: es troben per tot el globus terraqui • ESPÈCIE SUBCOSMOPOLITA: tenen una àrea molt extensa, trobant-se en bona part de les regions del món • ESPÈCIE REGIONAL: la seva àrea coincideix, de manera aproximada, amb alguna de les grans regions biogeogràfiques • ESPÈCIE PLURIREGIONAL: viuen en dos o més regions biogeogràfiques • ESPÈCIE ENDÈMICA: espècies d’àrea més o menys reduïda • ESPÈCIE RELICTA: testimonis actuals d’una anterior vegetació, que es va desenvolupar en condicions climàtiques diferents


ESPÈCIE Segons la seva procedència i grau de naturalitat en un determinat territori: • Espècies autòctones (indígenes o espontànies) Naturals del territori (el contrari són les introduïdes) • Espècies naturalitzades Introduïdes per l’home, però ben adaptades al territori, s’arriben a reproduir sense problemes • Espècies subspontànies Espècies que es reprodueixen únicament a partir d’individus ja cultivats (escapades de cultiu) • Espècies cultivades Les pròpies de l’agricultura i la jardineria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia