FANDOM


Djurgårdsbron, bro som utgör fortsättningen av Narvavägen på Östermalm, Stockholm ut på Djurgården.

Den nuvarande Djurgårdsbron byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad på Södermalm 1896 och stod klar till den stora Stockholmsutställningen 1897. Bron är en järnbro med tre spann, konstruerad av ingenjör Carl Fraenell. Arkitekten Erik Josephson (1864-1929) har formgivit brofästena och Kandelabrar. Utsmyckningen består av skulpterade fornnordiska gudar och ett detaljerat gjutjärnsräcke med stiliserade växter.

Bron har fyra kolonner av granit med varsin fornnordisk gud skulpterade av konstnären Rolf Adlersparre (1859-1943). Adlersparre hade låtit sig inspireras av Viktor Rydbergs populära mytologi Fädernas gudasaga, utgiven 1887. De fyra fornnordiska gudarna är:

Djurgårdsbrons histora

Enligt traditionell historieskrivning skall Gustav Vasa ha visat mandomsprov i slaget vid Vädla 1517 som skedde på platsen vid nuvarande Djurgårdsbrons norra brofäste. Det lär ha funnits en bro strax öster om nuvarande Djurgårdsbrons placering så tidigt som på 1620-talet. Det finns belägg för att en bro byggdes på denna plats 1661 och på en karta från 1696 finns bron markerad för första gången. Bron ersattes av en ny 1730 och den kallades då ibland för Fredrikshovsbron. Den brast 1745 då kung Fredrik I färdades över den i sitt ekipage. Bron underhölls dåligt och ersattes 1825 av en ny träbro, även den i uselt skick. 1849 byttes träbron mot en järnbro med tre valv. Denna bro ritades av arkitekterna Peter Georg Sundius (1823-1900) och Georg Theodor von Chiewitz (1815-1862) och var i bruk fram till 1885 då man föreslog en ny bro som förlängning till den nyanlagda avenyn Narvavägen. Djurgårdsbron som invigdes 1897 var dimensionerad för att Strandvägens spårvagnar skulle kunna passera och bron fick därför två körbanor med breda trottoarer och god plats med dubbla spår. Den ökande trafikbelastningen krävde förstärkningar 1977, ett arbete som endast tog tre månader att genomföra. Uppdraget gjordes av Mälarvarvet på Långholmen som byggde de 58 meter långa delarna.


Djurgårdslinjen, Norrmalmstorg-Waldemarsudde

Norrmalmstorg | Nybroplan | Styrmansgatan | Djurgårdsbron | Nordiska museet | Hazeliusporten | Konsthallen | Skansen | Waldemarsudde | Bellmansro

Smallwikipedialogo.png Hela eller delar av denna artikel utgörs av innehåll från Wikipedia. Originalartikeln återfinns på Djurgårdsbron.
Allt material på Wikipedia lyder under GNU Free Documentation License.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.