FANDOM


Welcome to the Djurgårdslinjen mini wiki at Scratchpad!

You can use the box below to create new pages for this mini-wiki. Make sure you type [[Category:Djurgårdslinjen]] on the page before you save it to make it part of the Djurgårdslinjen wiki (preload can be enabled to automate this task, by clicking this link and saving that page. Afterwards, you may need to purge this page, if you still see this message).

Djurgårdslinjen är en spårväg i Stockholms innerstad som går mellan Norrmalmstorg City och WaldemarsuddeDjurgården.

Historik

Djurgårdslinjens sträckning följer i allt väsentligt en av de ursprungliga spårvägssträckningarna i Stockholm, som öppnades för hästspårvagnstrafik år 1877 och elektrifierades 1904. I samband med nedläggningen av innerstadsnätet höjdes röster för att behålla åtminstone en linje, den till Djurgården. Så blev det emellertid inte och trafiken lades ned i samband med högertrafikomläggningen år 1967. Frågan hölls dock levande och i mitten av 1980-talet förhandlades det mellan kommun, landsting och Svenska Spårvägssällskapet om att inrättade en museispårväg. Detta ledde till att landstinget och kommunen tillsammans bildade Stiftelsen Stockholms Museipårvägar som skulle stå för en spåranläggning, medan Spårvägssällskapet skulle stå för driften. I april 1990 påbörjades bygget och i juni 1991 kunde anläggningen invigas.

Infrastruktur

Anläggningen är dubbelspårig, drygt 3 km och har en depå, Alkärrshallen, vid Falkenbergsgatan på Djurgården. Anläggningen saknar förbindelse med övriga spår i Stockholm. År 2004 upphörde stiftelsen och spåranläggningen ägs sedan dess av AB Storstockholms Lokaltrafik, SL.

Trafik

Linjen, som liksom den tidigare Djurgårdstrafiken har linjenummer 7, drivs på ideell bas av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet genom dess driftbolag AB Stockholms Spårvägar. Trafiken bedrivs enligt "Tri Spv", dvs. "Trafiksäkerhetsinstruktion för SL spårvägar", som även tillämpas på Lidingöbanan, Nockebybanan och Tvärbanan. Vissa specialbestämmelser för Djurgårdslinjen finns i en särskild bilaga.

Djurgårdslinjen trafikeras under veckoslut och helger från början av april till slutet av december, och dagligen mellan juni och augusti (detta är ungefärliga tider). På banan rullar i första hand vagnar från Stockholm men även ett par vagnar från Göteborg och en från Oslo. Vagnarnas tillverkningsår varierar från tidigt 1900-tal till sent 1950-tal. Det finns även en kafévagn där man kan ta sig en fika medan man åker längs banan; denna rullar endast helger.

Det diskuteras ibland att låta en förlängd Djurgårdslinje bli en del av SL:s linjenät, något som hittillsvarande spårvägsutredningar dock har ställt sig kallsinniga till. Under högsommaren inlånas ibland gästvagnar, senast (sommaren 2006) en modern vagn från Bombardier av typ Flexity Outlook, för att ge en försmak av hur framtida spårvägsförbindelser i Stockholm kan te sig.


Vagnar som rullar på Djurgårdslinjen

Samtliga av nedanstående länkar går till Svenska Spårvägssällskapets hemsida:

Litt.=Littera A=Motorvagn B=Släpvagn

Extern länk


Djurgårdslinjen, Norrmalmstorg-Waldemarsudde

Norrmalmstorg | Nybroplan | Styrmansgatan | Djurgårdsbron | Nordiska museet | Hazeliusporten | Konsthallen | Skansen | Waldemarsudde | Bellmansro

Smallwikipedialogo.png Hela eller delar av denna artikel utgörs av innehåll från Wikipedia. Originalartikeln återfinns på Djurgårdslinjen.
Allt material på Wikipedia lyder under GNU Free Documentation License.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.