FANDOM


Welkom in de Docentenkamer! Hier kun met elkaar overleggen over de zelfde onderwerpen waar men het ook in een docentenkamer over heeft...

Info

Wie kan me helpen met wat interessante manieren op elkaar feed back te geven? Dank je JosN 09:36, 25 April 2007 (UTC)

Verzoek

Ik heb wat informatie nodig van de pilot Opleiden in de School. Wie wil me helpen? JosN 09:36, 25 April 2007 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.