FANDOM


Beslissing van wezenlijk belang 16: Voor de compensatie van de effecten van landaanwinning op open droog duin worden voor de Delflandse kust -aansluitend aan de zeekant van het bestaande duingebied- duinen met strand mogelijk gemaakt met een omvang van maximaal 100 hectare. Deze duinen worden mogelijk gemaakt op de locatie zoals aangegeven op figuur 3.4. In combinatie met het open droog duin worden ook natte duinvalleien mogelijk gemaakt.

è Figuur 3.4 Duinen voor de Delflandse kust (zie bijlage 2: Kaartenoverzicht)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.