FANDOM


1. Which language was your first? (native tongue)

Wat was je eerste taal? (inheemse/aangeboren taal)

2. When do we need to place an order?

Wanneer moeten we een bestelling plaatsen.

3. The socialist government of Sri Lanka is waiting for its new shipment of raw materials.

De socialistische overheid wacht op de nieuwe lading van rauwe materialen.

4. When will that shipment arrive?

Wanneer zal de lading aankomen?

5. How far away is it?

Hoe ver weg is het?

6. How much is it worth?

Hoeveel is het waard?

7. I need soap.

Ik heb zeep nodig.

8. This product does not contain synthetic ingredients.

Dit product bevat geen synthetische ingredienten.

9. It is organic.

Het is organish.

10. Can I help you find something?

Kan ik je helpen met iets te vinden.

11. Where do you need to go?

Waar moet je naartoe?

12. I will need to research this more.

Ik moet hier meer onderzoek naar doen.

13. Do you think they are confused?

Denk je dat ze verward zijn?

14. I do not think that I can go there, because it is very far away, and I do not have enough time.

Ik denk niet dat ik daar naartoe kan gaan omdat het te ver weg is en omdat ik daar niet genoeg tijd voor heb.

15. The Sri Lankan People's Socialist Movement

De mensen van Sri Lankan's Socialistische beweging.

16. The Czech Republic is a respectable democracy

De "Czech" republiek is een gewaardeerde democratie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.