Wikia

Scratchpad

Dwa oblicza sarmatyzmu - "Wojna Chocimska" Potockiego i "Pamiętniki" Paska

217,689pages on
this wiki
Discuss this page0

Porównanie "Transakcji Wojny Chocimskiej" i "Pamiętników" Paska

Dwa oblicza sarmatyzmu
Wojna Chocimska Pamiętniki Paska
Gloryfikacja postaci wodza (Karol Chodkiewicz) Postać szlachica jako osoby wywyższającej się
cechy sarmaty: poważny, stateczny, młody duchem, cechy: nietolerancyjny wobec innych kultur i religii
wierny ideologii sarmackiej wierzący, ale niezbyt prawdziwie (na pokaz)
zna swoją przeszłość, jest z niej dumny ciemnota, niechęć do oświaty, zaozumiały, ciemny
pełen cnót pijak, leń, opój; poczucie niespełnionych powinności obywatelskich.

Around Wikia's network

Random wikia