FANDOM


К У Р С О В А З А Д А Ч А № 2

За показаното положение на механизма да се намерят скоростта и ускорението на точка С, ако звеното ОА се върти с постоянна ъглова скорост
EF-KZ2 07

. За фигура 9 дискът се търкаля без плъзгане по хоризонтална равнина. Ако символично означим факултетния номер на студента с . . . . . . АВС, ъгловата скорост

EF-KZ2 08

и размерът

EF-KZ2 09

съответстват на последните две негови цифри, както следва:

EF-KZ2 10

= С [

EF-KZ2 11

],

EF-KZ2 12

= B [

EF-KZ2 13

].

Ако някоя от тези две цифри във факултетния номер е нула, тя да се приеме за 10. За всички фигури
EF-KZ2 14

, освен това размерите на механизма са както следва: за фигура 1 -

EF-KZ2 15

,

EF-KZ2 16
за фигура 2 -
EF-KZ2 17

, за фигура 3 -

EF-KZ2 18
за фигура 4 -
EF-KZ2 19
за фигура 5 -
EF-KZ2 20 138
за фигура 6 -
EF-KZ2 21 202
за фигура 7 -
EF-KZ2 22
за фигура 8 -
EF-KZ2 23
за фигура 9 -
EF-KZ2 24
за фигура 10 -
EF-KZ2 25 142

.

Асистентът задава номера на фигурата.
EF-KZ2 01-display
EF-KZ2 03 242
EF-KZ2 02 318

EF-KZ2 04-display
EF-KZ2 05-display
EF-KZ2 06-display

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.