Fandom

Scratchpad

EF-KZ4

212,726pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

К У Р С О В А З А Д А Ч А № 4

За показаната на фигурата греда да се намерят:

а. опорните реакции
б. вътрешните усилия
в. да се начертаят диаграмите на вътрешните усилия
г. да се оразмери гредата по максимални нормални напрежения
EF-KZ4 05

.

Натоварването на гредите да се отчита в зависимост от факултетния номер на студента. Ако означим символично номера с . . . . . АВС, натоварването да се отчита, както следва:

P = C [kN], q = B [kN/m], M = A [kNm].

Aко цифра от факултетния номер е нула, тя да се приеме за 10, ако P или M отсъстват от фигурата, съответно С или А стават нули. За фигурите от 1 до 5 сечението да се приеме за квадрат със страна b , а за останалите фигури – кръгово сечение с диаметър d.
Асистентът задава варианта на фигурата.
EF-KZ4 01-display

EF-KZ4 02-display
EF-KZ4 03-display
EF-KZ4 04-display

Also on Fandom

Random wikia