Fandom

Scratchpad

EF-KZ4

219,203pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

К У Р С О В А З А Д А Ч А № 4

За показаната на фигурата греда да се намерят:

а. опорните реакции
б. вътрешните усилия
в. да се начертаят диаграмите на вътрешните усилия
г. да се оразмери гредата по максимални нормални напрежения
EF-KZ4 05

.

Натоварването на гредите да се отчита в зависимост от факултетния номер на студента. Ако означим символично номера с . . . . . АВС, натоварването да се отчита, както следва:

P = C [kN], q = B [kN/m], M = A [kNm].

Aко цифра от факултетния номер е нула, тя да се приеме за 10, ако P или M отсъстват от фигурата, съответно С или А стават нули. За фигурите от 1 до 5 сечението да се приеме за квадрат със страна b , а за останалите фигури – кръгово сечение с диаметър d.
Асистентът задава варианта на фигурата.
EF-KZ4 01-display

EF-KZ4 02-display
EF-KZ4 03-display
EF-KZ4 04-display

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia