FANDOM


Co je eQSL Checker?

eQSL Checker je program na kontrolu deníků nebo žádostí o diplomy prostřednictvím databáze spojení na serveru www.eqsl.cc.

Jak to funguje?

Program eQSL Checker načítá seznam spojení z textového souboru. Každé spojení ověřuje on-line přímo na serveru. Co je k tomu potřeba?

  1. Počítač s prostředím Java verze 5. Program nejspíš bude fungovat i na starších verzích, ale netestoval jsem to.
  2. Archiv s programem EqslChecker.jar.
  3. Online připojení.

Jak se to používá?

java -jar EqslChecker.jar <název souboru s daty>

Výstup programu: vypíše na standardní výstup seznam spojení ze vstupního souboru, doplněný jedním písmenem výsledku, které má tento význam:

  1. A - spojení je uloženo v databázi tak jak bylo zadáno, pravost a doba platnosti licence protistanice byla ověřena (Authenticity Guaranteed)
  2. Y - spojení je uloženo v databázi tak jak bylo zadáno, ale licence protistanice nebyla ověřena.
  3. N - spojení v databázi není.

Formát vstupního souboru

Soubor je textový. Každý řádek obsahuje jedno spojení. Údaje o spojení se nacházejí v šesti povinných a jednom nepovinném poli, která jsou oddělena jednou nebo více mezerami. Místo mezer lze použít i tabulátory. Více mezer nebo tabulátorů bezprostředně po sobě následujících tvoří jeden oddělovač. Prázdné řádky jsou ignorovány. Neprázdné řádky s jiným formátem způsobí chybu.

Seznam polí

pole = povinné pole, pole = nepovinné pole.

1 call Volací značka žadatele (vlastní značka), která byla použita při spojení
2 theircall Volací značka protistanice.
3 year Rok spojení ve formátu RRRR.
4 month Měsíc spojení v číselném vyjádření.
5 day Den spojení v číselném vyjádření.
6 band Pásmo (v metrech) dle specifikace ADIF, např pásmo 14 MHz = 20M.
7 mode Druh modulace dle specifikace eQSL.cc (nepovinný).

Pokud data spojení neobsahují druh modulace, server eqsl.cc ověří spojení jakýmkoliv druhem provozu. Pokud je druh modulace uveden, server provede pozitivní ověření jedině v případě, že existuje spojení tímto druhem modulace.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.