Fandom

Scratchpad

EQSL Checker

219,340pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Co je eQSL Checker?

eQSL Checker je program na kontrolu deníků nebo žádostí o diplomy prostřednictvím databáze spojení na serveru www.eqsl.cc.

Jak to funguje?

Program eQSL Checker načítá seznam spojení z textového souboru. Každé spojení ověřuje on-line přímo na serveru. Co je k tomu potřeba?

  1. Počítač s prostředím Java verze 5. Program nejspíš bude fungovat i na starších verzích, ale netestoval jsem to.
  2. Archiv s programem EqslChecker.jar.
  3. Online připojení.

Jak se to používá?

java -jar EqslChecker.jar <název souboru s daty>

Výstup programu: vypíše na standardní výstup seznam spojení ze vstupního souboru, doplněný jedním písmenem výsledku, které má tento význam:

  1. A - spojení je uloženo v databázi tak jak bylo zadáno, pravost a doba platnosti licence protistanice byla ověřena (Authenticity Guaranteed)
  2. Y - spojení je uloženo v databázi tak jak bylo zadáno, ale licence protistanice nebyla ověřena.
  3. N - spojení v databázi není.

Formát vstupního souboru

Soubor je textový. Každý řádek obsahuje jedno spojení. Údaje o spojení se nacházejí v šesti povinných a jednom nepovinném poli, která jsou oddělena jednou nebo více mezerami. Místo mezer lze použít i tabulátory. Více mezer nebo tabulátorů bezprostředně po sobě následujících tvoří jeden oddělovač. Prázdné řádky jsou ignorovány. Neprázdné řádky s jiným formátem způsobí chybu.

Seznam polí

pole = povinné pole, pole = nepovinné pole.

1 call Volací značka žadatele (vlastní značka), která byla použita při spojení
2 theircall Volací značka protistanice.
3 year Rok spojení ve formátu RRRR.
4 month Měsíc spojení v číselném vyjádření.
5 day Den spojení v číselném vyjádření.
6 band Pásmo (v metrech) dle specifikace ADIF, např pásmo 14 MHz = 20M.
7 mode Druh modulace dle specifikace eQSL.cc (nepovinný).

Pokud data spojení neobsahují druh modulace, server eqsl.cc ověří spojení jakýmkoliv druhem provozu. Pokud je druh modulace uveden, server provede pozitivní ověření jedině v případě, že existuje spojení tímto druhem modulace.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia